Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami strony dialogu społecznego w Enea Pomiary spotkały się żeby dokonać aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).

Pierwotnie spotkanie zespołu do tego powołanego miało dotyczyć ustalenia nowych zasad wynagradzania Pracowników wynagradzanych akordowo. Strona pracodawcy przedstawiła propozycje zmian w Taryfikatorze. Pojawiła się propozycja dodania nowych stanowisk: -Specjalista ds. laboratoryjnych- Starszy Laborant- Laborant,-Młodszy Laborant,-Pomocnik Laboranta -Inspektor BHP z podziałem analogicznie j/w.

Podczas spotkania zespołu strona pracodawcy przedstawiła jeszcze temat waloryzacji tabeli płac zasadniczych, uzależniając ją od płacy minimalnej.

Strony umówiły się na kolejne spotkanie 13 października 2022 r.

Wcześniejsze spotkania w Enea Pomiary

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 918 razy.