Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W Górzykowie kolejny raz w tym roku obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS).

Obrady Rady zdominowała tematyka związana z kryzysem energetycznym, „zielonym ładem” i związaną z nim transformacją energetyczną, cenami nośników energii, bardzo wysoką inflacją oraz problemy z jakimi muszą się borykać samorządy i pracodawcy. Wśród zaproszonych prelegentów przedstawiających w/w  tematykę znaleźli się: -Agnieszka Opalińska-dyrektor biura Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. -Marian Babiuch-prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki , -Wojciech Walewski -ekspert ds. energetyki z Departamentu Infrastruktury i Komunikacji urzędu marszałkowskiego.

Wszyscy podkreślali bardzo trudną sytuację związaną z drastycznymi podwyżkami energii elektrycznej i gazu. Co do przyczyn tak drogiej energii zdania były podzielone. Część za zaistniałą sytuację winiła ekipę rządzącą, inni z kolei wskazywali jako przyczynę  narzucaną nam przez Unię Europejską politykę t/z „zielonego ładu”

Członek Rady z ramienia Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność Krzysztof Gonerski przypomniał prezydium WRDS, że już w czerwcu 2021 r. domagał się debaty na temat polityki energetycznej Unii Europejskiej i jej wpływu na gospodarkę. Wtedy był jeszcze czas, żeby reagować na te utopijne założenia. Niestety teraz "mleko już się rozlało"- mamy już kryzys energetyczny, wysokie ceny nośników energii oraz wysoką inflację, która bezpośrednio wynika z tej błędnej polityki. Agresja Rosji na Ukrainę i związana z tym wojna dodatkowo komplikuje całą sytuację. „Zielony ład” kosztowny eksperyment – to tytuł prezentacji dotyczący tej tematyki. Z prezentacji można się dowiedzieć o wpływie CO 2 na ocieplenie klimatu, zamykanie elektrowni jądrowych w Niemczech, blokowanie budowy elektrowni jądrowych w Polsce, blokowaniu inwestycji związanych z energetyką opartą na węglu, ciemnych stronach energii ze słońca, przyszłości energetyki oraz tym czy UE i Polsce grozi blackout.

Kilkugodzinna dyskusja, która głównie dotyczyła wskazania winnych zaistniałej sytuacji miała być podsumowana przyjęciem stanowiska dotyczącego sytuacji lubuskich przedsiębiorców w kontekście cen energii i gazu. Wielokrotnie modyfikowane stanowisko nie uzyskało jednak konsensusu…

Podczas obrad dyskutowano jeszcze na temat cofnięcia koncesji poszukiwawczej na obszarze Nowej Soli Spółce Zielona Góra Copper. Wobec barku dokumentów w tej sprawie Rada nie zajęła w tej sprawie stanowiska. Marszałek Polak wystąpi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o podanie powodu cofnięcia koncesji.

W sprawach różnych poruszono temat Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego w zakresie inwestycji energetycznych w gminie Gubin

Zasygnalizowano tematykę niskiego poziomu wód gruntowych, jak podkreślono temat ten powinien stanąć na jednym z następnych posiedzeń WRDS.

Wcześniejsze obrady WRDS

Zielony ład-kosztowny eksperyment

VI 2021 transformacja energetyczna na WRDS


 


Wiadomość tą wyświetlono 870 razy.