Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 15 Lipiec 2024r.
Drukuj

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Bydgoszcz była organizatorem kolejnego w tym roku posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM).  Członkowie KM z Grupy Kapitałowej Enea (GK) spotkali się Bydgoszczy. W zebraniu uczestniczył również Mariusz Pliszka -członek Rady Nadzorczej Enea S.A.

Tematyka obrad KM:

1.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania, które odbyło się 18 maja 2022 Barlinku. Członkowie Prezydium KM zapoznali zebranych z najważniejszych zdarzeń w, których uczestniczyli, i których byli inicjatorami: -Dzień Energetyka ( jednakowa kwota nagrody w GK Enea, dodatkowy dzień wolny, obchody Dnia Energetyka), -Upały, (skrócenie dnia pracy, temat do aktualizacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy) -  Porozumienia o stosowania ZUZP oraz ich aktualizacja, - System premiowania w Enea Serwis, -Zmiany w Zarządach GK Enea, -Współpraca w PZU Zdrowie.

2.Działalność Komisji Krajowej (KK) i Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność Enea (KSE) . Marek Boiński zapoznał zebranych z efektami spotkań w których uczestniczył.  -Spotkania KK z przedstawicielami Rządu RP w Zakopanem i Warszawie, -Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w Katowicach.

3.Manifestacja w Warszawie 17 listopada 2022 r. Omówiono najważniejsze postulaty jakie będą prezentowane podczas  manifestacji. Będziemy też nagłaśniać nasze postulaty-powody kryzysu energetycznego.

4. Kampania promocyjna. Przedstawiło materiały przygotowane przez Prezydium KM.

5. Wybory na kadencję 2023-2028. Przyjęto uchwały porządkowe dotyczące wyborów: -powołanie Komisji Wyborczej, -terminy wyborów od Komisji Wydziałowych przez Komisje Podzakładowe do Komisji Międzyzakładowej.

6. Przyjęcie uchwał i stanowisk. Komisja stosowymi uchwałami upoważniła członków Prezydium do podpisania  porozumienia o stosowaniu ZUZP w Enea Logistyka, oraz protokołów dodatkowych do ZUZP w Enea Trading i Enea Oświetlenie.

7.Wystąpienia zaproszonych gości. Nasz Przedstawiciel w  Radzie Nadzorczej Enea S.A. Mariusz Pliszka zapoznał zebranych z najważniejszymi tematami jakimi zajmowała się Rada.

8.Sprawy różne wolne wnioski. Tematy poruszone przez członków KM: -Przyszłość Enea Logistyka (integracja obszaru dystrybucji).- Pracowniczy Program Emerytalny i zarządzanie nim przez firmę Allianze (do VII 2022 AVIVA).Degradacja naszych ośrodków wypoczynkowych. -Wybory Społecznych Inspektorów Pracy. -Braki ubrań roboczych. -Przeglądy sprzętu ochronny do pracy na wysokości. -Taryfa pracownicza. -Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Wcześniejsze zebrania KM

Protest w Warszawie 17.11.2022

PPE Allianz

Degradacja ośrodków wypoczynkowych

Premia inflacyjna

Wolne za Dzień Energetyka

Kongres SGiE

  

 

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1333 razy.