Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku zebraniu spotkali się  członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZR G).

Tematy poruszane podczas zebrania:

1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (23.08.2022 r.)

2.Wybory na kadencję 2023-2028. Stosownymi uchwałami powołano Regionalną Komisję Wyborczą oraz ustalono: terminy wyborów, formy wyborów oraz klucz wyborczy na Zjazd Delegatów ZRG.

3.Podsumowano uroczystości związane z 40 rocznicą największej w historii Gorzowa manifestacji z 31.08.1982 r. oraz obchody Dnia Wolności i Solidarności.

4.Spotkania Przewodniczących Zarządów Regionów z Przedstawicielami Rządu RP. Przew. Waldemar Rusakiewicz zrelacjonował spotkania jakie odbyły się w Zakopanem i Warszawie. Brak konkretów w temacie postulatów związku był powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Krajowej, która podjęła decyzję o zorganizowaniu manifestacji w Warszawie 17 listopada 2022 r. Zaapelowano o liczny udział w manifestacji.

5.Sytuacja w zakładach pracy Regionu. Członkowie Regionu zapoznali się z sytuacją w Wodociągach, Szpitalu Wojewódzkim i Mestilu.

6.Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS) . Przedstawiono relację z ostatniego posiedzenia Rady jakie odbyło się 29.09.2022 w Górzykowie. Głównym tematem obrad był kryzys energetyczny wywołany przez politykę energetyczną Unii Europejskiej t/z „ZIELONY ŁAD”.

7.Feniksy za 2022 r. -corocznie  wyróżnienia przyznawane przez ZRG. Na wniosek Prezydium stosowną uchwałą przyznano je następującym osobom: Józef Kot, Zbigniew Rudowicz, Leszek Korban, Łukasz Plaskota.

8.Strajk w Lubsku. Przedstawicielom Enei i Poczty Polskiej podziękowano za wsparcie protestu kobiet w firmie W&W Polska w Lubsku.

9.Sprawy różne wolne wnioski. W tym punkcie zebrania omówiono: -Msza święta w 38 rocznicę zamordowania Bł. Ks. Jerzego  Popiełuszki -19.10.2022 r. (apel o liczny udział wraz z Pocztami Sztandarowymi).-Wojewódzka Rada Rynku Pracy (naszym przedstawicielem na kolejną kadencję w Radzie będzie Grażyna Czerepowidzka). -Spotkania w Powiatach (cykliczne spotkania odbywać się będą we wtorki i piątki). -Strona internetowa (trwają prace nad nową stroną). -Tablica upamiętniająca pacyfikację  Zakładów Mechanicznych URSUS w Gorzowie -16.12.1981 r. Podczas remontu budynku byłego Ursusa zdjęto tablicę. Tablica aktualnie podlega renowacji. Nowa lokalizacja tablicy będzie na skwerze przy zbiegu ulic Grobla i Woskowa. -Pracodawca Przyjazny Pracownikom (można zgłaszać kandydatury).

Wcześniejsze zebrania ZRG


Wiadomość tą wyświetlono 711 razy.