Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Jak poinformowała Enea, w ramach przygotowań sprawozdań finansowych za III kwartał br. zidentyfikowano konieczność zwiększenia rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie wytwarzania o ok. 864,6 mln zł, z kwoty 446,9 mln zł do ok. 1,3 mld zł, przede wszystkim w związku z koniecznością zakupu węgla kamiennego od innych dostawców niż należąca do Enei kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka, która musiała ograniczyć wydobycie

Enea podkreśliła, że w związku z tym o kwotę nowej rezerwy, czyli 864,6 mln zł spadnie jej wynik EBITDA i zysk przed opodatkowaniem.

We wrześniu kopalnia Bogdanka oszacowała na ok. 1,44 mln ton wolumen węgla, którego może nie być w stanie dostarczyć do końca 2022 r. spółkom z grupy Enea z powodu ograniczenia wydobycia na skutek zaciśnięcia nowej ściany wydobywczej. Kopalnia zaznaczyła, że jest to scenariusz pesymistyczny. W efekcie Enea oszacowała, że w takiej sytuacji dla utrzymania wymaganego systemowo poziomu zapasów paliwa oraz dla wywiązania się z zawartych kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej na rok 2022 potrzeba ok. 965 tys. ton paliwa od dostawców innych niż Bogdanka. Spółka zaznaczyła wtedy, że z uwagi na obecną sytuację geopolityczną zakup węgla oznaczać będzie konieczność poniesienia dodatkowych, istotnych kosztów.

Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW, ale prawie 65 proc. jej akcji ma kontrolowana przez Skarb Państwa Enea. W połowie września Bogdanka obniżyła do 8,3 mln ton z 9,2 mln ton plan produkcyjny węgla handlowego w 2022 r. Spółka podała, że w ścianie uruchomionej 31 sierpnia br. nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Dwa dni po obniżeniu prognozy prezes Bogdanki Artur Wasil został odwołany ze stanowiska, co wcześniej zapowiedział wicepremier Jacek Sasin.

Źródło-CIRE.PL

Więcej w tym temacie

 


Wiadomość tą wyświetlono 761 razy.