Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj
17.10.2022 Aktualizacja ZUZP w Enea S.A.
Dodano: 18 Październik 2022r. 18:13

W Poznaniu odbyło się długo oczekiwane spotkanie dotyczące aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea S.A. (ZUZP). Wcześniejsze rozmowy dotyczące tej tematyki odbywały się przed pandemią koronawirusa, czyli na początku 2020 r.

W spotkaniu ze strony pracodawcy uczestniczyli: Agnieszka Flach – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Artur Ciszkowski- z Departamentu Prawnego i Zarządzania

Przez okres od ostatniego spotkania dotyczącego aktualizacji zapisów ZUZP Spółki GK Enea zawierały Porozumienia o stosowaniu ZUZP, i w związku z tym wiele zapisów dotyczących tych Spółek można wykreślić z Układu dotyczącego Enea S.A.

Strona pracodawcy przygotowała projekt zaktualizowanego ZUZP.

Zaprezentowany przez stronę pracodawcy dokument  zawierał w wielu punktach zmiany, które w naszej ocenie były nie do zaakceptowania.

Ustalono, że w pierwszym etapie zapisy Układu  przejrzą wspólnie prawnicy ze strony społecznej i pracodawcy, usuną wszystkie zapisy które już nie dotyczą ENEA SA lub są archaiczne i nie mają już żadnego odniesienia do obecnej sytuacji w Enea S.A.

Uzgodniono, że strony układu rozpoczną prace nad tak przygotowanym dokumentem, aby ewentualnie go uzupełnić. Jednym z ważniejszych pytań stojącym przed stronami jest to, czy rozpocząć prace nad nowym systemem wynagradzania?

Na tym spotkanie zakończono

Wcześniejsze rozmowy w/s ZUZP

Inne spotkania w Enea S.A.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2000 razy.