Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Zarząd ENEA SA przekazał w komunikacie, że 18 listopada 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA podjęło uchwały na mocy, których dokonało, z tym samym dniem następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji:

1. Ze składu Rady Nadzorczej odwołano Pawła Andrzeja Koroblowskiego

2. Do składu Rady powołano:

- Anetę Kordowską. Informacje dotyczące Anety Kordowskiej zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym, po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.


- Pawła Łąckiego. Paweł Łącki ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.Od 2012 roku wykonuje zawód adwokata, będąc członkiem Izby Adwokackiej w Poznaniu. Jest adiunktem na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego. Jest autorem szeregu artykułów naukowych opublikowanych w najważniejszych czasopismach prawniczych w Polsce. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora energetycznego - zarówno z udziałem Skarbu Państwa, jak i kapitału zagranicznego. Doradzał klientom w aspektach regulacyjnych, transakcyjnych oraz w zakresie kształtowania złożonych relacji kontraktowych. Przeprowadzał liczne audyty prawne (due diligence) oraz reprezentował klientów w precedensowych postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

- Piotra Zborowskiego. Piotr Zborowski jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administracji, kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2021 roku jest wiceprezesem zarządu Banku Pekao S.A. Wcześniej pełnił w banku funkcję dyrektora odpowiedzialnego za obszar obsługi organów korporacyjnych oraz nadzór właścicielski i wsparcie prac Zarządu i Rady Nadzorczej. Był zaangażowany w proces budowania i wdrażania strategii banku, a także realizację szeregu projektów strategicznych oraz współpracę  z ramienia banku z grupą PZU S.A.Pracował m. in. w organach administracji rządowej. Pełnił funkcje doradcze w przedsiębiorstwach komercyjnych.

Źródło-CIRE.PL

Wcześniejsze zmiany w RN ENEA SA


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1216 razy.