Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku dni oraz ustaleniem po spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim, które miało miejsce 17 listopada br. po odwołanej manifestacji „Marsz Godności” ruszyły rozmowy w sprawie powołania roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ Solidarność.

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. Grupą z ramienia Solidarności kierować będzie Henryk Nakonieczny, odpowiedzialny w Prezydium KK m.in. za dialog społeczny. Henryk to bardzo doświadczony związkowiec, merytoryczny, o olbrzymiej wiedzy. Na czele strony rządowej zespołu stanie minister Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Rozmowy będą toczyły się w ośmiu obszarach:
1. Wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w związku z wysoką dynamiką cen nośników energii i gazu.
2. Zmian w systemie polityki energetycznej Polski.
3. Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych w 2023 roku oraz zmian systemowe w kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem oświaty.
4. Odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
5. Wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych z płacy minimalnej.
6. Zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Domów Pomocy Społecznej.
7. Ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych.
8. Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – emerytury stażowe oraz uchylenia wygaszania emerytur.


Czeka nas wiele trudnych, wymagających spotkań i rozmów, ale mamy nadzieję, że dojdziemy we wszystkich powyższych kwestiach do porozumienia.

Pełen skład osobowy zespołu roboczego zostanie podany w późniejszym terminie. Przewiduje się również powołanie podzespołów problemowych. Zadaniem zespołu jest wypracowywanie porozumienia pomiędzy Związkiem i Rządem RP.

Źródło-TYSOL.PL

Rozmowy z Premierem po zawieszeniu Marszu Godności

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1432 razy.