Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Rozwój gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego to główny cel sygnatariuszy listu intencyjnego na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Wśród podmiotów, które będą tworzyć warunki do rozwoju technologii wodorowych znalazły się instytucje wojewódzkie i samorządowe, naukowe oraz przedstawiciele biznesu, wśród nich spółki Grupy Enea: Enea i Enea Operator. Obie wspierają już realizowane w regionie inicjatywy i badania naukowe w zakresie wykorzystania wodoru.  

List intencyjny na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej podpisały: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o., Enea S.A., Enea Operator, Grupa Azoty, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie. Z ramienia naszej Grupy dokumenty podpisywali Paweł Majewski, prezes Enei oraz Marcin Pawlicki, wiceprezes ds. operacyjnych Enei. W uroczystości wzięli również udział: Marek Rusakiewicz, p.o. prezesa zarządu Enei Operator, wiceprezes ds. operacyjnych; Jacek Górski, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej Enei Operator; Magdalena Jackiewicz, prezes zarządu Enei Oświetlenie; Ireneusz Rogowski, prezes zarządu Enei Serwis.   

Sygnatariusze zadeklarowali współpracę przy tworzeniu i rozwijaniu w regionie otoczenia biznesowego i technologicznego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Porozumienie zakłada m.in. wsparcie rozwoju źródeł OZE, optymalizację energetyczną, działania na rzecz zagospodarowania nadwyżek energii ale też rozwoju technologii magazynowania energii.

Województwo zachodniopomorskie to ważny ośrodek działalności biznesowej Grupy Enea. Od czerwca 2021 r., wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym Grupa realizuje projekt H2Ebuffer, którego efektem ma być powstanie bufora energetycznego magazynującego energię i stabilizującego pracę sieci energetycznej. Projektowany system będzie wykorzystywał zielony wodór pozyskany z instalacji OZE. Długofalowym celem Grupy Enea jest osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej i udział w najważniejszych procesach transformacji energetycznej. Technologie wodorowe wpisują się w te kierunki strategiczne.

"Zachodniopomorskie, jako lider i główny producent w Polsce energii z OZE – to właściwe miejsce i naturalny potencjał do rozwoju projektów wodorowych. W regionie realizowanych jest wiele inicjatyw i badań naukowych w zakresie poszukiwania i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Wodór obok atomu staje się pożądanym paliwem przyszłości, obiecującym źródłem, które ma szansę zostać jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Inicjując powstanie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, mamy swój udział w przybliżaniu Polski do neutralności klimatycznej, o którą walczymy dla kolejnych pokoleń" - podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei.

Strony zadeklarowały również współpracę partnerów biznesowych z sektorem oświaty, nauki oraz szkolnictwa wyższego w zakresie tworzenia klas patronackich, prowadzenia studiów podyplomowych w obrębie łańcucha gospodarki wodorowej, czy organizacji i prowadzenia programu certyfikowanych szkoleń oraz kursów branżowych.

EU -zielony wodór

Enea Operator-bufor energetyczny H2

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 556 razy.