Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 02 Październik 2023r.
Drukuj

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Zielona Góra była organizatorem ostatniego w tej kadencji spotkania Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Zebranie odbyło się w Nowej Soli. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:- Mariusz Pliszka -członek Rady Nadzorczej Enea S.A. -Michał Cebula -członek Zarządu Enea Operatora oraz Piotr Bogusławski -członek Zarządu Enea Serwis.

Zebrani minutą ciszy i krótką modlitwą uczcili pamięć zmarłego 20 grudnia 2022 r. wieloletniego Przewodniczącego KM Piotra Adamskiego.

Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zabrania:

1. Protokół z ostatniego zebrania KM. Odczytano i przyjęto protokół z zebrania KM w Bydgoszczy 10-11.10.2022 r.

2. Negocjacje płacowe w GK Enea. Krzysztof Nawrocki podsumował negocjacje płacowe dotyczące końcówki 2022 r. oraz pierwszego półrocza 2023 r. Zebrani zapoznali się z efektami negocjacji płacowych w innych Grupach Energetycznych.

3.Współna Działalność Socjalna w GK Enea w 2023 r. (WDS) Ryszard Gunther przedstawił relację ze spotkania i ustaleń z administratorem WDS.

4. Działalność Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). Robert Jusis przedstawił najważniejsze tematy, którymi zajmuje się KSE: -Umowy społeczne dla energetyki, -Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, -Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, -Konsolidacja branży (zapowiedzi łączenia Grup Energetycznych).

5.Główna Komisja Wyborcza ENEA. Grzegorz Skiba zapoznał członków KM z projektem zmian Regulaminu Wyboru Przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej Enea S.A.

6.Wybory w związku na nową kadencję. Przewodniczący Komisji Podzakładowych (KP) zapoznali zebranych z przebiegu wyborów w Komisjach Wydziałowych. KP Szczecin wybrała już swoje władze na nową kadencję. Pozostałe KP przeprowadzą wybory do końca lutego 2023 r. Wstępnie ustalono termin Zjazdu Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea – 9-10.03.2023 r. Ostateczny termin zjazdu oraz jego miejsce ustali Prezydium KM.

7.Przyjęcie uchwał. KM stosownymi uchwałami upoważniła Prezydium do podpisania zmian do Porozumień o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea Pomiary oraz Enea Operatorze.

8.Sprawy różne: - Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Energetyków „NAZARET”, Sytuacja w Enea Centrum (coraz bardziej nerwowi klienci, odreagowują swoje frustracje na Pracownikach Biur Obsługi Klienta).

Po zakończeniu zebrania Członkowie KM zrobili sobie wspólną fotografię.

Wcześniejsze zebrania KM

Foto-relacja

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2271 razy.