Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 15 Lipiec 2024r.
Drukuj

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 r. liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 141 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Ubytek ludności był mniejszy niż w 2021 r., ale nadal większy niż przed wybuchem pandemii - poinformował prezes GUS Dominik Rozkrut. Jak dodał, w 2022 r. w kraju odnotowano najmniej urodzeń w okresie powojennym -305 tys. 14 507 z tej liczby to dzieci obcokrajowców bez polskiego obywatelstwa. Najwięcej w tej grupie jest małych Ukraińców -12 369. W 2022 r. również mniej osób zmarło – 448 tys. (o 72 tys. mniej niż w 2021 r.)

Współczynnik przyrostu naturalnego (stosunek narodzin do zgonów) wyniósł w minionym roku –3,8. Rok wcześniej było jeszcze gorzej (–4,8), ale wtedy też więcej było zgonów, zapewne przez pandemię (w ostatnim roku przed nią współczynnik wynosił –0,9).

Ubytek ludności w 2022 r. był mniejszy niż w 2021 r., ale nadal dużo większy niż w latach sprzed pandemii. Na każde 10 tys. ludności ubyło 37 osób. W 2021 r. było to 47 osób, a w ostatnim roku przed pandemią – siedem.

Jak podał prezes GUS, liczba ludności w Polsce w końcu 2022 r. wynosiła 37 mln 767 tys. osób. - Oznacza to, że liczba ludności zmniejszyła się o 141 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Spadek utrzymuje się nieprzerwanie od 2012 r., a zwiększenie umieralności, spowodowane pandemią, wyraźnie spotęgowało negatywne tendencje demograficzne.

Liczba urodzeń w Polsce spada stopniowo od roku 2018, ale miniony był pod tym względem rekordowy. 305 tys. dzieci, które według szacunków GUS przyszły na świat w naszym kraju w 2022 r., to o 27 tys. mniej (blisko 9 proc.) niż w roku ubiegłym. A także najmniej w powojennej historii Polski.

W  2022 roku, zmarło 1444 gorzowian, natomiast urodziło się 657 dzieci, które zostały mieszkańcami miasta. W zeszłym roku w Gorzowie urodziło się 1441 dzieci. Ponad połowa z nich to jednak potomstwo par spoza miasta, a rodzi się ono w Gorzowie, bo... tu jest szpital. Na 1441 aktów urodzenia, które wydał Urząd Stanu Cywilnego 168 dokumentów dotyczyło dzieci obcokrajowców. Rodzą się u nas Gruzini, Chińczycy, Ukraińcy. Jak łatwo się domyślić, najliczniejszą grupę stanowią mali Ukraińcy. W zeszłym roku Ukrainki zarejestrowały u nas 148 maluchów, co oznacza, że co dziesiąte z rejestrowanych w USC w Gorzowie dzieci jest zza wschodniej granicy. Nie licząc Polski, w USC rejestrowano dzieci z ośmiu państw. Oprócz Ukraińców było bowiem siedmioro Białorusinów, pięcioro Wietnamczyków, troje Gruzinów, dwoje Chińczyków i po jednym noworodku Litwinów, Uzbeków i nawet... Indonezyjczyków. Dzięki temu, że rodzą u nas obcokrajowcy, po raz pierwszy od lat w Gorzowie wzrosła liczba rejestrowanych dzieci. W roku wcześniejszym, czyli w 2021, wydano w Gorzowie 1349 aktów urodzenia. Co ciekawe, o ile w 2021 więcej było chłopców, o tyle w 2022 urodziło się więcej dziewczynek. Było ich 729, chłopców - 712.

31 grudnia 2022 Gorzów liczył sobie już tylko 107 928 mieszkańców zameldowanych na stałe. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z Gorzowa ubyło aż 2 318 osób. Około 1,5 tys. wyjechało z miasta. Zmarło 1 444 gorzowian.

 

 

Przyrost na minusie

Najwięcej dzieci w kraju rodziło się w tym czasie w latach 50. – ponad 700 tys. rocznie. Pod koniec lat 60. liczba ta spadła do ponad pół miliona, żeby w 1983 r. znów osiągnąć przeszło 720 tys. urodzeń. Naprawdę źle zaczęło się robić na początku obecnego wieku z najgorszym w tym czasie 2003 r., gdy w Polsce na świat przyszło już niewiele ponad 351 tys. dzieci. Negatywny rekord został pobity w 2021 r., a następnie w 2022.


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2312 razy.