Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj
29.03.2023 Robocze spotkanie w Enea S.A.
Dodano: 29 Marzec 2023r. 15:53

W Poznaniu w siedzibie Enea S.A. spotkały się strony dialogu społecznego. Spotkanie odbyło się w formie mieszanej (stacjonarnie i zdalnie)Strona pracodawcy podczas spotkania reprezentowana była przez: Prezesa Zarządu Enea S.A. Pawła Majewskiego (zdalnie) i Dyr. HR Agnieszkę Flach (stacjonarnie)

Tematyka zebrania :

1. Zmiany w Regulaminie Pracy. Strona pracodawcy ponownie złożyła propozycję zmian, które dotyczą dwóch tematów:

- Zmiana dotycząca czasu pracy w niektórych Departamentach. Po dłuższej rozmowie i uwagach strony społecznej przyjęto rozwiązania dot. zmiany czasu pracy dla wybranych Departamentów. Wnioskodawca tj. Dyrektorzy Wybranych Departamentów zasugerowali nowe godziny pracy, które wg wnioskodawców i części pracowników Departamentów zgłaszających taką potrzebę, przyczynią się do lepszej zespołowej organizacji w miejscu pracy oraz umożliwią pracownikom efektywniejsze wykorzystanie czasu poza pracą. Pracownicy zatrudnieni w tych departamentach, którym nowy rozkład czasu pracy dezorganizuje życie, będą mogli wystąpić o indywidualny rozkład czasu pracy do swoich Dyrektorów.

- Kontrola trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków odurzających. Kolejne podejście do tego tematu doprowadziło do zawarcia stosownego uzgodnienia, które bardziej szczegółowo określa zasady badania pracowników na obecność alkoholu oraz narkotyków. W przypadku badania narkotestem należy podać nazwę, model i numer fabryczny urządzenia oraz informację potwierdzającą jego kalibrację. Dodatkowo badany pracownik będzie miał prawo złożyć dobrowolne oświadczenie, które mogłoby mieć wpływ na przeprowadzone testy.

2. Praca zdalna. Na podstawie zmian do Kodeksu Pracy strona pracodawcy opracowała regulamin dotyczący pracy zdalnej. Przedstawiono nam wstępne dane odnośnie liczebności osób uprawnionych do pracy zdalnej w ENEA S.A., i wstępne warunki udzielania zezwolenia do pracy zdalnej. Jak podkreślono podczas spotkania nowelizacja Kodeksu Pracy jest różnie interpretowana i na ten moment możemy przyjąć ustalenia, które będą podlegały późniejszej ocenie, która będzie mogła modyfikować te zapisy. Strona pracodawcy zasugerowała, aby na tę chwilę podpisać porozumienie dotyczące tylko wysokości wyliczonego ryczałtu za wykonywanie pracy poza miejscem pracy. W tym zakresie podpisano stosowne porozumienie. System SAP nie ma jeszcze wtyczki umożliwiającej takie wypłaty, dlatego ryczałt będzie wypłacany kwartalnie. Rozmowy dotyczące pracy zdalnej i aktualizacji w tym zakresie Regulaminu Pracy będą kontynuowane..

3. Degradacja majątku socjalnego i nie sieciowego.  Dyr. A Flach poinformowała że do tematu zgłoszonego przez Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea (KM)(pismo z 14 września 2022 r.) ustosunkował się Prezes Marcin Pawlicki na zebraniu KM 24 marca 2024r. Przedstawiciele Solidarności przekazali relację z tego spotkania.Prezes Marcin Pawlicki w krótkim wystąpieniu przedstawił temat ośrodków wypoczynkowych, głównie skupiając się na kosztach związanych z ich utrzymaniem. Wpływy za odpłatność nie pokrywają tych kosztów. Strona związkowa dyskutowała nad takim podejściem do tej tematyki. Większość ośrodków w 2022 r. do sierpnia była zamknięta (podobno były trzymane w rezerwie dla uchodźców z Ukrainy). Jak podkreśliliśmy majątek socjalny nie jest po to by przynosić zyski, tylko umożliwić wypoczynek naszym pracownikom. Prezes Pawlicki nie był w stanie podać konkretnej daty kiedy Nasze Ośrodki będą doprowadzone do stanu, które za pobierze dalszej degradacji. Zadeklarował tylko przeznaczenie środków na bieżące naprawy. Dopiero we wrześniu mamy otrzymać propozycję konkretnych decyzji dotyczących majątku socjalnego. Padały też przykłady zaniechań, które wpływają na utrudnianie korzystanie z ośrodków ( brak aktualnych telefonów do osób zawiadujących ośrodkami).Niektóre ośrodki od lat są zamknięte i niszczeją ( Długie, Niechorze).

Przy okazji wizyty Prezesa podnieśmy jeszcze inne tematy związane z majątkiem nie sieciowym:

-Ośrodek Szkoleniowy w Zdroisku- mimo wcześniejszych zapewnień w dalszym ciągu Enea S.A. nie przekazała go Enea Operatorowi.

-Dewastacja budynków po byłych Posterunkach Energetycznych (PE). W 2014 roku w ramach przeprowadzonej standaryzacji Posterunków Energetycznych likwidacji uległy PE  Trzciel, Myślibórz, Rzepin, Dobiegniew. Enea Operator już 9 lat ponosi koszty związane z opłatami za grunty oraz ogrzewaniem tych pustostanów!!!

-Mieszkania zakładowe- brak dbałości o zasoby będące w posiadaniu Enea S.A. Podaliśmy przykład działań przypominających „czyścicieli kamienic”  znanych z TV, a dotyczących budynku w Bledzewie. Podniesienie czynszu o 400 % doprowadziło do opuszczenia go przez długoletnią naszą pracownicę. Wcześniej odmówiono jej wykupu ponad 100 letniej nieruchomości. Od 3 lat budynek stoi pusty, nie ogrzewany, prawdopodobnie nie nadaje się już do zamieszkania. Bardzo dziwne postępowanie właścicielskie… Na domiar złego po 3 latach Enea SA naliczyła zaległy paskarski czynsz i grożąc sądem i komornikiem zmusiła naszą byłą pracownicę (obecnie emerytkę) do zapłaty ponad 14 tys. zaległego czynszu wraz z odsetkami !!! 

4. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” ponownie poruszyli ten temat. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego zebrania strona pracodawcy miała przygotować analizę porównawczą dotyczącą inwestowania naszych funduszy przez trzy firmy prowadzące PPE w GK Enea ( PZU, Inwestors, Allianz). Dyr. A. Flach przekazała informację, że analiza jest w trakcie opracowywania, zajmuje się tym Prezes Rafał Mucha. Zaproponowaliśmy spotkanie z przedstawicielami PZU i Inwestors (spotkanie z Allianz już się odbyło). Strona pracodawcy rozważy tą propozycję.

Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2646 razy.