Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

Fundacja Enea ogłasza dwa nowe programy grantowe: „Szlakiem lokalnej historii” oraz „Lokalnie, aktywnie, sportowo”. Nowe programy zainicjowane przez Fundację Enea mają na celu zachęcenie lokalnych społeczności, szczególnie z obszaru działania Grupy Enea, do wspólnych inicjatyw w zakresie sportu, kultury i historii 

Fundacja Enea poprzez swoje dwa nowe programy chce zwrócić uwagę na atrakcyjność i różnorodność naszego kraju oraz historię i tradycje regionów Polski. Fundacja Enea programem „Szlakiem lokalnej historii” umożliwia realizację projektów promujących małe ojczyzny - miejsca, z których pochodzimy, o których często jeszcze wiele nowego możemy się dowiedzieć. Grant do 8 tys. zł można przeznaczyć m.in. na organizację wycieczek historycznych, koncertów muzyki ludowej czy wydanie albumów dotyczących regionu.

Program „Lokalnie, sportowo, aktywnie” ma na celu zachęcenie społeczności do wspólnej aktywności fizycznej po pracy, zajęciach w szkole, czy w weekendy. Grant w wysokości do 6 tys. zł można przeznaczyć na organizację lokalnych biegów, turniejów, zajęć sportowych czy zakup sprzętu.

"Zależy nam by regiony, w których prowadzimy swoją działalność biznesową rozwijały się nie tylko pod względem gospodarczym, ale również społecznym. Dlatego też Fundacja Enea uruchomiła dwa nowe programy grantowe dla społeczności lokalnych, których nadrzędnym celem jest promowanie wspólnego, aktywnego spędzania czasu, a co za tym idzie wzmacniania przywiązania do miejsc, z których pochodzimy"– powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty niegospodarcze działające dla dobra publicznego i zacieśniania więzi lokalnych m.in. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej.

Budżet dwóch programów wynosi 500 tys. zł.

 

Regulaminy oraz szczegółowe informacje dotyczące programów grantowych „Lokalnie, aktywnie, sportowo” oraz „Szlakiem lokalnej historii” znajdują się na stronie: 

https://www.enea.pl/fundacja

Źródło-CIRE.PL

 


Wiadomość tą wyświetlono 1398 razy.