Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W siedzibie Enea S.A. na ul Górczyńskiej w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea. Rozmowy dotyczyły   w większości spraw poruszanych podczas ostatnich dwóch spotkań:

1.Premie świąteczne. Zdecydowana większość spółek grupy Enea wypłaciła lub wypłaci przed świętami taką premię ,bez żadnych dodatkowych warunków. Jedynie w Enea Operator zarząd szantażując pracowników uzależnia wypłatę premii od zgodą na zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Mediator wyznaczony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie może doprowadzić do spotkania stron sporu ponieważ zarząd Operatora uchyla się od rozmów w Jego towarzystwie. Ostatni termin mediacji został wyznaczono na  19 lub 21 grudnia 2012 r. Jeżeli zarząd nie stawi się na rozmowy, to zostanie sporządzony protokół rozbieżności i strona związkowa będzie mogła ogłosić akcję strajkową. Poproszono ,żeby na spotkanie z mediatorem przybył przedstawiciel Rady Nadzorczej Enea Operator ( najlepiej Przewodniczący RN) i naocznie  przekonał się jak prowadzony jest dialog w Operatorze.

2. Spór zbiorowy w Operatorze dotyczący restrukturyzacji ,łamiącej wcześniej zawarte porozumienia. Zarząd pomimo wcześniejszych deklaracji złamał moratorium i podejmuje działania restrukturyzacyjne. 9.11.2012   przyjęto też strategię , która podobno jest obecnie konsultowana z pracownikami. Bardzo dziwne konsultacje skoro strona związkowa w Operatorze do dnia dzisiejszego nie dostała żadnych dokumentów z tym związanych. Padło też pytanie jak długo nadzór właścicielski zamierza się biernie przyglądać jak łamane jest prawo w Operatorze. Może decyzja Prokuratury do której zostało wysłane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa  przez zarząd Operatora ,zmieni dotychczasową postawę organów nadzorczych w Enea. W przeciwnym wypadku będzie to kolejny powód do strajku w Operatorze.

3.Umowy o zakazie konkurencji w Enea S.A. Pracownicy posiadają ważne umowy, dlatego odmawiają podpisywania nowych. Pracodawca na zasadzie porozumienia stron próbuje się z Pracownikami dogadywać. Część Pracowników nie chce podpisać nowych umów zanim nie zostaną one sprawdzone przez prawników strony związkowej. Najnowsze wzory umów zostaną skierowane do strony związkowej celem zaopiniowania.

4.Powołanie Dyrektora Oddziału Dystrybucji w Gorzowie Wlkp. z pominięciem procedury rekrutacji wewnętrznej. Prawo nie zostało złamane. Skorzystano z zapisów zawartych w Regulaminie mówiących o możliwości odstąpienia od rekrutacji w wyjątkowych przypadkach a taki podobno zaistniał w Gorzowie Wlkp.

5.Koordynator Społecznej Inspekcji Pracy. Kwestia etatu dla Koordynatora  w Enea S.A.wymaga uzgodnień z nowym Prezesem Enea S.A.

6.Kad korporacyjny. Prawdopodobnie nastąpi reorganizacja grupy , która będzie miała na celu pozbycie się spółek nie związanych z podstawową działalnością grupy Enea.

7.Porozumienie ze Zdroiska z 28.05.2008.- wypłata świadczenia dla Pracowników nie mających praw do akcji. Porozumienie  Zdroiskie zdaniem Prez. Bila jest prawnie nie wiążące. Temat można spróbować załatwić w inny sposób , potrzebna będzie decyzja nowego Prezesa.

Nowym tematem jaki został poruszony na spotkaniu była sprawa systemu premiowego w Enea S.A. Dyr. Justyna Tomczyk przedstawiła krótką prezentację związaną z tym tematem. Komplet materiałów strona społeczna dostanie do zaopiniowania. Robocze spotkanie w tym temacie odbędzie się po nowym roku.

 Na zakończenie spotkania Prezes Bil  przedstawicielom Załogi złożył życzenia, i Polskim zwyczajem połamał się z każdym opłatkiem.

Doniesienie do Prokuratury -kliknij tutaj

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 6109 razy.