Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Gorzowie Wlkp. na pierwszym w 2013 r. posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność . Tematyka poruszana podczas posiedzenia:

1. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZRG.(14.12.2012 r.)

2.Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Omówiono kolejną edycję konkursu. Wśród tegorocznych laureatów (22 firmy) znalazła się PGE Elektrociepłownia Gorzów Wlkp. Kolegom z EC gratulujemy takiego pracodawcy.

3.XII edycja turnieju piłkarskiego im. Jerzego Wielogórskiego. Wśród 8 drużyn które uczestniczyły w turnieju znalazła się drużyna GK Enea –Energozew.

4. Sympozja i konferencje. Omówiono plany spotkań na , które zostaliśmy zaproszeni i tych których jesteśmy organizatorami.

5.Wypoczynek letni- WAKACJE Z SOLIDARNOŚCIĄ-szczegóły dostępne na naszej stronie-Menu-Organizowane przez nas imprezy.

6.Sytuacja na runku pracy w regionie. Notujemy stały wzrost bezrobotnych. W styczniu 2013 r w Woj. Lubuskim było ich 66194 , tylko 11845 z nich ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatach gorzowskich ( grodzkim i ziemskim) w styczniu tego roku wyniosła 9344 osoby, natomiast prawo do zasiłku posiada 1768 osób. Procentowy wskaźnik bezrobocia w Lubuskiem wynosi około 16% aktywnych zawodowo i jest on wyższy niż wskaźnik krajowy o około 3%.  Sytuacja ulegnie pogorszeniu. W wielu firmach planowane są działania , które spowodują powiększenie  liczby bezrobotnych.( SE Bordnetze, Poczta Polska, Enea, Christianapol).

7.Pakiet klimatyczno-energetyczny. Członkowie ZRG włączyli się w akcję zbierania podpisów po inicjatywą obywatelską w sprawie zawieszenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego w UE.

8.Piotr Duda-Przew. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność będzie uczestniczył w następnym posiedzeniu ZR Gorzów Wlkp. 7.03.2013 r.  w EC Gorzów Wlkp. Na spotkanie z P. Dudą zostaną zaproszeni Delegaci ZR Gorzów Wlkp. oraz Przewodniczący Komisji Zakładowych z Naszego Regionu.

9.Nagroda  wybitnie zasłużony  dla NSZZ Solidarność. ZR począwszy od tego roku będzie  nagradzać zasłużonych działaczy związkowych oraz osoby , które wybitnie zasłużyły się dla NSZZ Solidarność.

10.Sytuacja w MOZ NSZZ Solidarność Enea. Nadużycie władzy przez członków władz tej organizacji spowodowały interwencję władz regionalnych.

11.Strajk Solidarnościowy. Zapoznano się z informacjami dotyczącymi akcji strajkowej jaka ma się odbyć na Śląsku  w marcu  2013.      

Bezrobocie w  Woj. Lubuskim-Relacja Radia Zachód-kliknij tutaj

 

 

 

 

 

      

 


Wiadomość tą wyświetlono 2270 razy.