Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Z inicjatywy nowego Prezesa Enea S.A. Krzysztofa Zamasza w Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu społecznego w grupie Enea. Pan Prezes przedstawił przybyłe razem z nim osoby , oraz poprosił o to samo stronę społeczną. Następnie w krótkim wystąpieniu przedstawił krótka diagnozę grupy Enea oraz zapoznał zebranych z wizją współpracy , która będzie zmierzała w kierunku podnoszenia wartości Grupy Enea. Cel ten zamierza osiągnąć poprzez cyklicznie spotykania z przedstawicielami załogi. Strona społeczna z zadowoleniem przyjęła deklarację nowego Prezesa wyraziła też nadzieję ,że okres „ błędów i wypaczeń” za czasów panowania Macieja O. nigdy się już nie powtórzy. Po wymianie uprzejmości Przez. Zamasz poprosił członka Zarządu Enea S.A. Huberta Rozpędka ( niektórzy po raz pierwszy mogli poznać kolejnego członka Zarządu Enea S.A.) o przedstawienie krótkiej analizy wyników finansowych oraz rentowności w latach 2009-2013 oraz planów na lata następne.

Mając nadzieję na konstruktywny dialog strona społeczna przedstawiła kilka najważniejszych tematów , które wymagają pilnego załatwienia:

1.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji wynikające z porozumienia ze Zdroiska z 28.05.2008 r.

2.Fundusze prywatyzacyjne w spółkach grupy Enea.

3.Spory zbiorowe w Enea Operator. W Operatorze trwają dwa spory zbiorowe nieuznawane przez zarząd Operatora, pomimo uznania ich przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej-wyznaczenie mediatora. Spory dotyczą restrukturyzacji oraz spraw płacowych.

4.Ład Korporacyjny- brak takiego ładu doprowadzi niektóre spółki grupy Enea do upadłości.

5.Omijanie procedur wewnętrznych przy mianowaniu na niektóre stanowiska-Dyr. OD Gorzów Wlkp.

5.Strategia Enea -strona społeczna poprosiła o przedstawienie aktualnej strategii Enea oraz strategii obszarowych wraz ze skutkami społecznymi proponowanych zmian.

6.Majątek socjalny – plany grupy w stosunku do majątku socjalnego.

7.Kadencyjność władz w Enea Operatorze.

8. Polityka płacowa w grupie Enea. Ustalenie wskaźnika wzrostu płac dla grupy.

Większość z w/ w tematów była wcześniej zgłaszana Prez. J.Bilowi jednak pomimo deklaracji do dziś nie udało się załatwić żadnego z w/w tematów.

Po rozpoznaniu spraw propozycje ich załatwienia zostaną przedstawione na następnych spotkaniach, według nowego Prezesa problemy musimy rozwiązywać razem-”gramy przecież do jednej bramki”Okres błedów i wypaczeń -kliknij tutaj


Wiadomość tą wyświetlono 3602 razy.