Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Baranowie odbył się  Zjazd Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea. Do MOZ NSZZ Solidarność Enea należy obecnie 3293 członków organizacji występujących w grupie Enea z których wywodzi się 70 Delegatów. W zjeździe uczestniczyło 63 delegatów. W obradach  najwyższej władzy związkowej NSZZ Solidarność Enea uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: Członka Rady Nadzorczej Enea Operatora-Bogumiły Strzeleckiej, Członka Zarządu Enea Operatora-Jakuba Kamyka, Przewodniczących i przedstawicieli Zarządów  Regionów NSZZ Solidarność: Wielkopolska -Jarosława Lange, Zielona Góra- Macieja Jankowskiego , Gorzów Wlkp.- Jarosława Porwicha, Pomorza Zachodniego- Mieczysława Jurka,  Bydgoszcz Jana Krygera. Doradcy Zarządu Enea S.A.-Bogdana Klepasa.

Po załatwieniu spraw proceduralnych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1.Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Piotr Adamski przedstawił sprawozdanie  z działalności za okres od ostatniego zjazdu delegatów.

2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Pliszka przedstawił informacje z kontroli przeprowadzonej w Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

3.Dyskusja nad sprawozdaniami. Najwięcej dyskusji wywołała sprawa dopisania protokołu dodatkowego nr 7 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  w Enea Operatorze wbrew decyzjom  KM oraz uchwale kompetencyjnej.

4. Wniosek o odwołanie Piotra Adamskiego. W głosowaniu tajnym wniosek upadł.

5.Wytypowanie przedstawicieli związku którzy będą kandydowali  do władz Enea Operatora.( Zarząd oraz Rada Nadzorcza).

6.Zaproszeni goście przedstawili najważniejsze problemy z jakimi aktualnie borykają się władze związkowe na różnych szczeblach: rosnące bezrobocie, strajk solidarnościowy, pakiet klimatyczno-energetycznym.

7.Zmina regulaminu MOZ Enea. Stosowna uchwałą przyjęto aktualizację regulaminu MOZ dostosowując go  do zmian jakie nastąpiły w grupie Enea oraz do zgodności ze statutem NSZZ Solidarność.

8.Strategia Enea Operatora. Delegaci przyjęli stanowisko w tej sprawie (treść w załączniku).

9.Nagroda z zysku za 2012 r. Delegaci w związku z bardzo dobrymi wynikami Operatora  zawnioskowali o podzielenie się nimi z całą załogą.(treść stanowiska w załączniku)

10.Roszeżanie zakresu obowiązków w Enea Centrum. Zjazd przyjął stanowisko w tej sprawie.

11.Delegaci stosowną uchwałą zobowiązali członków Prezydium KM do cyklicznych spotkań z załogą we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Głównym tematem spotkań ma być strategia Enea Operatora oraz zagrożenia z niej płynące .

Przyjęte przez zjazd stanowiska-kliknij tutaj

Więcej zdjeć-kliknij tutaj

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2879 razy.