Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Międzychodzie na wyjazdowym posiedzeniu  spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Tematyka Obrad KP:

1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KP (24.01.2013  Sulęcin.)

2.Przyjęcia członków. W szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne pięć osób.

3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium KP zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania .

4.Rada SKE. K.Gonerski zapoznał zebranych z ustaleniami jakie zapadły na ostatnim  posiedzeniu Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.(31.01.2013 Mikorzyn).

5.Plan działalności socjalnej . M. Kępiszak przedstawił wytyczne jakie zostały ustalone w Poznaniu podczas spotkania dotyczącego wspólnej działalności socjalnej w Enea. Szczegóły dotyczące dofinansowań poszczególnych działalności socjalnych zostaną ustalone w OD Gorzów Wlkp. 1 marca 2013 r.

6.Zjazd Delegatów MOZ. Delegaci na Zjazd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność zapoznali członków KP z ustaleniami jakie zapadły na zjeździe w dniu 14.02.2013 r. w Baranowie.

7.Spory zbiorowe. Aktualny stan prowadzonych sporów zbiorowych (płacowego i restrukturyzacyjnego)  przedstawił K.Gonerski. 1 marca 2013 dojdzie do spotkania z Prof. Klocem –mediatorem ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej . Po tym spotkaniu zostaną podjęte odpowiednie decyzje.

8.Plany przeniesienia BOK z Operatora do Enea Centrum. Pracodawcy po raz kolejny łamią prawo. Zamiast przedstawić merytoryczne przesłanki takich planów oraz uzgodnienia ze stroną społeczną porozumienia dotyczącego przenoszenia pracowników do innych pracodawców , stronie związkowej przesłano tylko powiadomienie o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Enea Centrum. Decyzję w tym temacie podejmie na najbliższym posiedzeniu Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea.

9.Strategia Społeczna NSZZ Solidarność Enea. Odpowiedzią na akcję dezinformacyjną zarządu Operatora będą cykliczne spotkania przedstawicieli NSZZ Solidarność z załogą we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Ustalono wstępny harmonogram tych spotkań.

10.Turniej piłki siatkowej. Ustalono termin kolejnej edycji Turnieju o Puchar NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.-Sulęcin 25.05.2013 r. Można już zgłaszać  drużyny chętne do uczestnictwa w tej imprezie.

11.Umominek na Święta Wielkanocne. Członkowie KP podjęli decyzję o ufundowaniu wszystkim członkom KP z Gorzowa Wlkp. upominku świątecznego.

12. Wybory członka zarządu Operatora. Przestawiono kandydata NSZZ Solidarność w tych wyborach-Jakub Kamyk. Terminarz wyborczy zostanie ustalony po ukonstytuowaniu się komisji wyborczych.

13.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciel Energobudu Oddział Gorzów Wlkp. przedstawił aktualne problemy z jakimi borykają się pracownicy tej spółki.

Po spotkaniu Komisji Przew. KP i KW spotkali się z pracownikami Rejonu Dystrybucji Międzychód. Przybyłych na spotkanie zapoznano ze Strategią Społeczną NSZZ Solidarność Enea oraz przestawiono zagrożenia jakie za sobą niesie projekt Strategii Operatora oraz inne podejmowane przez pracodawców działania. Omówiono planowane działania strony społecznej oraz zaapelowano o czynny udział we wszystkich akcjach protestacyjno-strajkowych , które będą odpowiedzią na łamanie prawa.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2130 razy.