Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Poznaniu spotkali się przedstawiciele Enea S.A., Enea Operatora, Enea Centrum oraz strony społecznej Enea.

Pani Katarzyna Mińkowska - Dyrektor Departamentu Handlu w Enea S.A. zapoznała zebranych z prezentacją , której tematem było przedstawienie zamierzeń i planów Departamentu Handlu ENEA S.A. dotyczących funkcjonowania obszaru sprzedaży i obsługi klientów w perspektywie najbliższych 3 lat.
22.02.2013 strona społeczna dostała zawiadomienie o przejściu części zakładu pracy na nowego pracodawcę. Z zawiadomienia dowiedzieliśmy się o planach przeniesienia części  obsługi klienta z Enea Operatora do Enea Centrum.

 Strona pracodawcy oświadczyła ,że zawiadomienie było pierwszym etapem  rozpoczynającym działania zmierzające do wprowadzania zmian w obszarze sprzedaży i obsługi klientów. Następne etapy to :

-dzisiejsze spotkanie informacyjne,

-zawarcie stosownego porozumienia wynikającego z ustawy o związkach zawodowych  związanego z  przejściem pracowników do nowego pracodawcy.

-spotkania informacyjne z  pracownikami

Według strony pracodawcy zmiany w tych obszarach są konieczne ponieważ mają się przyczynić do zahamowania niekorzystnego trendu spadku sprzedaży. W pierwszej kolejności zmiany mają dotyczyć obszaru Poznańskiego.

Strony  wyraziły gotowość do rozmów w celu  zachowania uprawnień pracowniczych w przeprowadzanych zmianach. 28.02.2013 r. będą kontynuowane rozmowy dotyczące zawarcia porozumienia zbiorowego dotyczącego w/w kwestii. Strona społeczna podkreśliła ,że przed przenoszeniem pracowników Operatora do innych podmiotów konieczne jest opracowanie ładu korporacyjnego, oraz załatwienie innych pilnych spraw bez których niemożliwe będzie zawarcie stosownych porozumień.

  


Wiadomość tą wyświetlono 2820 razy.