Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się rozprawa apelacyjna od wyroku Sądu Rejonowego. Powodów reprezentowali -Pełnomocnik Paweł Cierkoński oraz przedstawiciele KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.-K. Gonerski i M. Kępiszak. Pozwaną czyli Enea S.A. reprezentował Paweł Moskwa.

 22.11.2012 Paweł Cierkoński w imieniu 133 pracowników złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego W Gorzowie Wlkp. oddalającego powództwo przeciwko Enea S.A. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do określonej liczby akcji Enea S.A.  Pozew przeciwko Enea S.A. złożony został 12.04.2011 przez P. Cierkońskiego w imieniu 201 osób z terenu działania OD Gorzów Wlkp.

Przewodniczący Składu Sędziowskiego- Marek Zwiernik, oraz Sędziowie:- Mariusz Nawrocki,-Tomasz Korzeń umożliwili stronom złożenie stosownych oświadczeń. Przedstawiciel pozwanej przekazał Sądowi wyroki   w tożsamych sprawach: -z dn.20.12.2012 r z Poznania i 28.02.2013 r. ze Szczecina (wyroki prawomocne) oraz  z Bydgoszczy –wyrok Sądu pierwszej instancji.

Sędzia M.  Zwiernik  poinformował ,że podobną sprawą zajmował się Sąd Najwyższy ( sygnatura II PK 115/12), polecił stronom zapoznanie się z treścią tego wyroku. Następnie zamknął przewód sądowy i poinformował ,że ogłoszenie wyroku nastąpi 19 marca 2013 r w Sali 111.

 Treść apelacji  oraz pełna dokumentacja sprawy jest dostępna w siedzibach związku.

Więcej na temat wyroku Sądu Rejonowego- kliknij tutaj.


Wiadomość tą wyświetlono 3647 razy.