Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 19 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Ślesinie koło Konina spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 5 czerwca Członka Rady SKE Zenona Stankiewicza. Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania.  Tematy poruszane podczas posiedzenia:

1.Przyjęto protokoły  z dwóch ostatnich zebrań Rady SKE.

2.Informacja z posiedzenia Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

3. Europejska Inicjatywa Obywatelska w sprawie zawieszenia Pakietu . Klimatyczno-Energetycznego w  Unii Europejskiej. Rada apeluje do wszystkich swoich członków oraz ich rodzin o dalsze zbieranie podpisów.

4.Referenda strajkowe. Przedstawiono wyniki referendów w poszczególnych grupach. Przew. R. Rutkowski poprosił o przesyłanie szczegółowych  informacji władzom SKE.

5.Sytuacja w grupach Energetycznych. Członkowie Rady SKE zdali relację z sytuacji panującej w poszczególnych grupach.

6. Manifestacja w Gdańsku 27.06.2013 r. Rada przyjęła stanowisko wzywające organizacje będące członkami SKE do czynnego poparcia w/w manifestacji.

7.PUZP. Pracodawcy w energetyce podejmują działania mające na celu wyjście w obowiązującego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz zawarcia nowych układów w grupach.

8. Zmiany w Kodeksie Pracy. Tylko zdecydowane działania mogą zapobiec powrotowi niewolnictwa w Polsce.

 9.Akcje Protestacyjno-Strajkowe. SKE popiera wszystkie formy protestu ( pikiety , strajki , manifestacje , miasteczka namiotowe itp.) i apeluje do swoich członków o czynne popieranie takich działań.

10.Odprowadzanie składek członkowskich . Skarbnik SKE przedstawił krótką informację na ten temat.


Wiadomość tą wyświetlono 2270 razy.