Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział VII Karny  odbyło się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia prokuratorskiego dwóch instancji w sprawie przeszkadzania przez Zarząd ENEA Operator sp. z o.o. w prowadzenia w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego. Podczas posiedzenia Sądu strona NSZZ "Solidarność" podtrzymała nasz wniosek o ukaranie Zarządu ENEA Operator na podstawie art. 26 ustawy z dnia 23 maja 1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy:

Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją: 1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, 2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie - podlega  grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Sąd dopatrzył się kardynalnych niedociągnięć ze strony Prokuratur: Rejonowej i Okręgowej w Poznaniu i przychylił się do wniosku Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" ENEA, kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Wystąpiliśmy z wnioskiem o przekazanie stronie NSZZ "Solidarność" pisemnego uzasadnienia decyzji Sądu. Po otrzymaniu uzasadnienia niezwłocznie je opublikujemy.

Źródło: ENEASOL.pl

  Doniesienie do prokuratury

Postanowienie Sądu z 27.06.2013 r.


Wiadomość tą wyświetlono 2830 razy.