Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami w Baranowie doszło do pierwszego roboczego spotkania stron dialogu społecznego w grupie Enea S.A.

 Dyr. Olga Fasiecka przedstawiła wyniki badania satysfakcji  pracowniczej i komunikacji wewnętrznej przeprowadzone w 2012 na zlecenie poprzedniego Zarządu. Z badań tych wynika ,że tylko 15 % pracowników identyfikuje się z grupą Enea.

Prezes Paweł Orlof podsumował w/w wyniki i poinformował ,że obecny Zarząd Enea S.A. będzie chciał zmienić te bardzo niekorzystne wyniki. Kluczem do osiągnięcia tego celu ma być konstruktywny dialog ze stroną społeczną . W tym celu przedstawił  harmonogram spotkań z przedstawicielami załogi.

Prezes Dalida Gepfert przedstawiła aktualną sytuację finansową grupy, oraz zapowiedziała cykliczne informowanie strony społecznej o sytuacji w grupie Enea.

Następnie przystąpiono do omawiania tematów zgłoszonych na spotkaniu w dniu 22.04.2013 r.

1. Strategia grupy Enea. Strategia aktualnie jest aktualizowana. We wrześniu 2013 r. strona społeczna dostanie ten dokument do konsultacji.

2.Ład korporacyjny. Diagnoza strony społecznej potwierdziła się, ładu korporacyjnego po prostu w Enea nie ma. Zarząd zamierza doprowadzić do przewartościowania myślenia pracowników grupy kapitałowej na realizowanie interesu grupy utożsamiającego się z interesem i celem każdej spółki.

3.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających  akcji pracowniczych. P.Orlof wyraził opinię całego Zarządu, wedle której zebrane przez poprzedni zarząd  opinie prawne uniemożliwiają realizację zapisów zawartych w Porozumieniu z 28.05.2008 r. ze Zdroiska. Strona społeczna kolejny raz powtórzyła swoje argumenty : w ELKO wypłacono takie świadczenie, prospekt emisyjny Enea  zawiera kwotę wynikającą z Porozumienia ze Zdroiska jako świadczenia na rzecz pracowników.

Pozostałe tematy zgłaszane 22 kwietnia będą sukcesywnie rozpatrywane na kolejnych spotkaniach.

Dodatkowo strona pracodawcy poinformowała o:

- sposobie załatwienia spraw związanych z  kosztami postępowań sądowych.

-szukaniu pomieszczenia dla związków w siedzibie Enea S.A. na ul. Góreckiej.

- zmianach w Zarządach w Enea Wytwarzanie oraz Enea Operator.

-problemach z egzekwowaniem uprawnień do taryfy pracowniczej.

Strona społeczna zgłosiła konieczność kontynuowania działań mających na celu objęciem pracowników grupy pakietowymi świadczeniami zdrowotnymi. K.Gonerski przekazał stanowiska Zjazdu Delegatów Organizacji Podzakładowej z Gorzowa Wlkp.

Relacja ze spotkania z 22.04.2013 r.

Stanowiska WZD POZ Gorzów Wlkp.


Wiadomość tą wyświetlono 3732 razy.