Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 22 Wrzesień 2023r.
Drukuj

W Warszawie Sąd Najwyższy w składzie : Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski , SSN Maciej Pacuda i SSN Krzysztof  Staryk zajmował się wątpliwością prawną Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w sprawie o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależnego wyliczenia stażu pracy dla celów nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych  dla pracowników OD Gorzów . Postanowieniem SN jest decyzja o niepodejmowanie uchwały , gdyż zapytanie dotyczyło podziału  spółki a w rzeczywistości nastąpiło  prawne przeniesienie części przedsiębiorstwa do innego podmiotu tj. z ENEA SA. do ENEA Operatora i w tym przypadku , nie można kierować się Art. 38 B Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych.

W rozprawie uczestniczyli : pełnomocnik Enea- mecenas Jacek Siński , reprezentanci pracowników -mecenas  Paweł Cierkoński i członkowie Prezydium  KP NSZZ Solidarność ENEA Gorzów  Mariusz Kępiszak i  Dariusz Gaik.

Teraz czekamy na pisemne uzasadnienie decyzji Sądu Najwyższego oraz wyznaczenie terminu ogłoszenia wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Wcześniejsze relacje z Sądów w Gorzowie Wlkp.

Więcej na temat decyzji SN.

Informacja ze strony Sądu Najwyższego.


 


Wiadomość tą wyświetlono 3196 razy.