Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

Nowo wybrany Zarząd Enea Centrum - Prezes  Katarzyna Mińkowska, oraz  Członek Zarządu  Ewa Troszczyńska spotkały się w Poznaniu z przedstawicielami strony społecznej.

Strona społeczna poprosiła o skomentowanie informacji z Enea News przy okazji powołania nowego Zarządu Centrum-  „ Głównym zadaniem nowo wybranego Zarządu ENEA Centrum SA będzie przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości utworzenia Centrum Usług Wspólnych.” W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że obecnie takie analizy będą  dotyczyły  możliwości utworzenia CUW dla Enea S.A. i Enea Centrum. Między innymi takim celom ma służyć nowa struktura Enea Centrum oparta na siedmiu departamentach. Strona społeczna otrzyma projekt nowej struktury organizacyjnej  oraz  prośbę o jej zaopiniowanie.

Stronie społecznej przekazano również opinię prawną  na temat możliwości zmiany  załączników do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Enea Centrum.  Protokołami dodatkowymi pracodawca chciałby zmienić wykaz stanowisko objętych zadaniowym systemem czasu pracy oraz wykaz stanowisk na których występuje praca zmianowa. Stosowne propozycje przedstawiono stronie społecznej z prośbą o ustosunkowanie się do nich.

Na zakończenie spotkania strony podpisały uzgodnienie dotyczące wysokości dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia w drugim półroczu 2013 r..

Nowy Zarząd Enea Centrum

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 5198 razy.