Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 22 Wrzesień 2023r.
Drukuj
30.07.2013 W Enea S.A. nie tylko o motywacji.
Dodano: 30 Lipiec 2013r. 22:11

Zgodnie z ustaleniami z 11.07.2013 r. w Poznaniu doszło do kolejnego spotkania stron dialogu w Enea S.A. poświęconego ocenie nowego systemu motywacyjnego.

Dyrektor Ł. Pawłowski przedstawił analizy poświęcone systemowi premiowania Pracowników Obszaru Handlu. Strona związkowa zasugerowała szkolenie dla Pracowników Handlu uwypuklające błędy przy zawieraniu umów i kontraktów.

Dyrektor J.Tomczyk podsumowała dokonaną ocenę pracowników za okres od marca do czerwca 2013 r. Szczegółowo omówiono kryteria oceny oraz poinformowano stronę społeczną o odwołaniach jakie wpłynęły do pracodawcy oraz sposobie ich załatwienia. Poinformowała też o sposobie załatwienia sprawy związanej z kosztami sądowymi pracowników. W najbliższym czasie planowane jest szkolenie dla pracowników związane z nowym systemem premiowania.

Strony podpisały stosowne uzgodnienia dotyczące nagrody na Dzień Energetyka oraz wysokości płacy zasadniczej oraz godzinowej stawki w pierwszym półroczy 2013 w Enea S.A. potrzebnej do wyliczania dodatków wynikających z ZUZP.

Strona związkowa zgłosiła problem z rozliczaniem delegacji związanych z wyjazdami do Enea S.A. Po rozpoznaniu problemu na następnym spotkaniu zostanie zaproponowany sposób załatwienia tej sprawy.

Relacja ze spotkania z 11.07.2013 r.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2273 razy.