Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 19 Kwiecień 2024r.
Drukuj
1.08.2013 Obradowała KM NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 2 Sierpień 2013r. 14:34

We Wrześni spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy. 1 sierpnia mija druga rocznica śmierci pochodzącego z Wrześni Członka K M NSZZ Solidarność Enea-Pawła Balcerowskiego. Przed  rozpoczęciem obrad członkowie KM   uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji zmarłego , oraz  udali się na Cmentarz Komunalny  by  wspólnie  pomodlić się i zapalić znicze na grobie Pawła. 

Po tych uroczystościach członkowie Komisji zaczęli obrady oraz  przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania.

Tematyka obrad:

1.Protokół  z 15.05.2013 . Zebrani po  przeczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia KM  oraz naniesieniu drobnych poprawek  przyjęli jego treść.

2. Sprawozdanie z działalności . Członkowie Prezydium   zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w Grupie Enea oraz w Kraju od ostatniego posiedzenia   KM.

3. Propozycje tematyki rozmów na spotkania z  Zarządem Enea S.A.: Ustalenie zasad i mechanizmów uzgadniania corocznych przyrostów wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej. Podjęcie próby rozwiązania problemu rekompensat za długoletni staż pracy w GK ENEA. Propozycja przyjęcia jednolitych zasad pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę. Ustalenie zasad współpracy przy tworzeniu lub aktualizacji strategii dla GK ENEA oraz strategii obszarowych. Problem przeciwdziałania skutkom starzejącej się załogi w spółkach GK ENEA – kształcenie nowych kadr. Sprecyzowanie działań zmierzających do zmiany niekorzystnego sposobu identyfikowania się pracowników z GK ENEA.

4.Oznaczenia Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea. W tym roku mija 10 lat od powstania Grupy ENEA z tej okazji NSZZ Solidarność wystąpiła z inicjatywą by z tej okazji uhonorować wszystkich pracowników, którzy pomimo niewątpliwych zasług polegających chociażby na długoletniej nienagannej i ofiarnej pracy dla energetyki nie zostali dotychczas docenieni. Stąd NSZZ Solidarność wystąpiła w tym roku do Zarządu ENEA SA z listą takich pracowników, wnioskując o przyznanie ich odznaczenia zasłużony dla Grupy ENEA.

5.Postanowienie Sądu w sprawie zażalenia na decyzje prokuratury.  Sąd  w Poznaniu w całej rozciągłości potwierdził nasze wątpliwości, co do rzetelności i zasadności działań i decyzji prokuratury w sprawie naruszenia przez poprzedni Zarząd ENEA Operator prawa poprzez utrudnianie działań w sporach zbiorowych w ENEA Operator. Czekamy zatem na dalsze działania prokuratury, których efektem winno być, naszym zdaniem, wszczęcie postepowania przeciw byłemu Zarządowi.

6.ZUZP w ENEA Centrum S.A.  W ENEA Centrum obowiązuje ZUZP identyczny jak w ENEA S.A., ponieważ ENEA Centrum jest następczynią prawną BUT SA. Protokółem dodatkowym nr 32 do ZUZP zostały uchylone wszystkie protokoły dodatkowe regulujące odmiennie niż w ENEA SA zagadnienia wynikające z załącznika nr 11 do ZUZP i jednocześnie przyjęte wszystkie rozwiązania takie jak w ENEA SA. Wątpliwości ma pracodawca, czy nie należałoby zawrzeć kolejnego protokołu dodatkowego dla ENEA Centrum, w którym potwierdzono by każdy z załączników do ZUZP że jest taki sam jak w ENEA SA. Nasze zdanie jest odmienne, uważamy że sprawę załatwia jednoznacznie protokół dodatkowy nr 32 do ZUZP.

7.Zmiany do Regulaminów Organizacyjnych w Enea S.A. oraz Enea Centrum. Propozycje zmian do RO ENEA S.A. zostały  zaakceptowane  z uwagą, że w pierwszej kolejności należy bezwzględnie obsadzać powstające nowe stanowiska z rekrutacji wewnętrznej, a dopiero gdy taka nie przyniesie rezultatów należy stosować rekrutację zewnętrzną. Nowy regulamin Enea Centrum  zaprezentowany przez pracodawców na ostatnim spotkaniu nie został jeszcze skierowany do nas. Czekamy na oficjalne przesłanie dokumentów. Nie zgadzamy się z tworzeniem nowych stanowisk kierowniczych bez załogi. W tej sprawie wystosowaliśmy pismo do Zarządu ENEA SA

8.Centrum Usług Wspólnych. Członkowie KM z dezaprobatą przyjęli informację o próbach utworzenia CUW na bazie Enea Centrum. Stanowisko w tej sprawie wysłaliśmy  do Zarządu Enea S.A. 26 lipca 2013 r. Czekamy na odpowiedź.

9.Systemy  motywacyjne w Grupie Enea. Członkowie KM zapoznali się z funkcjonującymi  w formie testowej systemami  motywacyjnymi w Enea S.A. i Energobudzie. Na razie trudno jednoznacznie  je ocenić .Członkowie zespołu do spraw utworzenia funduszu motywacyjnego w Operatorze zdali relację postępu prac nad stworzeniem tego systemu w Operatorze.

10.Próba zwolnienia działacza związkowego. Zostaliśmy poproszeni przez ENEA SA o wyrażenie zgody na wypowiedzenie umowy o pracę chronionemu działaczowi związkowemu z ENEA SA. Ustaliliśmy negatywną odpowiedź na ten wniosek.

11 Pogotowie strajkowe. Mając nadzieję na deklarowany przez nowe Zarządy Enea S.A. i Operator konstruktywny dialog w geście dobrej woli  KM pojęła uchwałę o zawieszeniu Pogotowia Strajkowego ogłoszonego 15.05.2013. Treść uchwały w załączniku.

12. Punkty kasowe. Ponownie podjęto próbę likwidacji punktów kasowych. Prezydium zostało zobligowane do zredagowania pisma w tej sprawie.

13.Ogólnopolska akcja protestacyjna. Omówiono możliwe scenariusze organizowanych przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność ogólnopolskich protestów jakie mają się odbywać we wrześniu, oraz nasz udział w nich.

14.Majątek oświetleniowy. Docierają do nas informacje o intensyfikacji prac nad przekazaniem majątku oświetleniowego do spółki ENEOS. Należy zabezpieczyć uprawnienia pracowników zajmujących się oświetleniem.

W trakcie obrad o godz. 17.00 ( godzina W –rozpoczęcie Powstania Warszawskiego w 1944r.)  zebrani minutą ciszy uczcili Bohaterów Powstania.

Pismo ws CUW

Pismo ws Kas

Ogłoszenie Pogotowia Strajkowego.

Uchwała ws zawieszenia Pogotowia Strajkowego

1.08.2011

1.08.2013

Wspomnienie o P.Balcerowskim


Wiadomość tą wyświetlono 2526 razy.