Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Szczecinie na wspólnym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. oraz gospodarzy czyli Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Szczecin. W zebraniu uczestniczyli również członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A. Tadeusz Mikłosz oraz Sławomir Brzeziński.

 Tematyka obrad;

1.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od Zjazdu Delegatów.

2.Spory zbiorowe. Spór płacowy- aktualnie bada go Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu.(niezgodne z prawem wydatkowanie kwoty ok 8 mln. zł. z rezerwy budżetowej z 2012 r). Spór restrukturyzacyjny- harmonogram wdrażania strategii Operatora przyjętej przez poprzedni zarząd został wstrzymany. Czekamy na nową strategię. Zgodnie z Decyzją Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea z dnia 1.08.2013 zawiesiliśmy Pogotowie Strajkowe w Operatorze.

3.Restrukturyzacja w grupie  Enea. Członkowie Prezydium zapoznali członków KP z niepokojącymi informacjami jakie między wierszami pojawiającymi się w publikatorach Enea dotyczącymi planów utworzenia Centrum Usług Wspólnych .KM wystosowała pismo w tej sprawie do Zarządu Enea S.A. ,czekamy na odpowiedź.

4.Sytuacja w spółkach grupy. Brak ładu korporacyjnego doprowadza do patologicznych sytuacji ,że np. przetarg na naprawę samochodów Operatora wygrywa firma nie mająca ani ludzi ani warsztatów. Kierowanie się w przetargach tylko ceną zabiera pracę Spółkom z grupy Enea. Koledzy z Elektrowni Wodnych po raz kolejny wnieśli temat kontaktowania się Władz Związkowych w Elektrowniach z Komisjami Wydziałowymi.

5.Ogólnopolska Akcja Protestacyjna. Od 11.09.2013 zacznie się akcja protestacyjna organizowana przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność oraz inne Krajowe Centrale Związkowe. Dyskutowaliśmy na temat możliwych scenariuszy protestów oraz naszego w nich udziału.

6.Pielgrzymka do Częstochowy. Komisja stosowną uchwała podjęła decyzję o ufundowaniu Daru Ołtarza ,który zostanie przekazany przez naszych przedstawicieli  podczas XXVIII Pielgrzymki Energetyków na Jasnej Górze.

7.Brak odpowiedzi na pisma kierowane do Zarządu Enea Operatora. 26 czerwca 2013 Najwyższa Władza Naszej Organizacji wystosowała stanowiska ws. nowego Systemu Ewidencji Pracy oraz projektu Strategii Operatora z XI 2012 r. Do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy na nie odpowiedzi. Stosownym pismem powtórnie zwróciliśmu się o udzielenie odpowiedzi na nasze pisma kierowane do Zarządu Operatora.

8.Turniej Piłkarski. W ramach obchodów Dnia Energetyka 31 sierpnia 2013 r. o godz. 11.00.odbędzie się już XXI edycja Turnieju Solidarności w Piłce nożnej. Stosowny komunikat zostanie przesłany do Komisji  Wydziałowych, umieszczony na tablicach oraz stronie internetowej , w zakładce organizowane przez nas imprezy. Zgłoszenia Drużyn 4 osobowych przyjmuje Kol. Mariusz Kępiszak  do dnia 19.08.2012r. nr tel. 95 7217504.

Pismo ws CUW

Stanowiska WZD POZ Gorzów Wlkp.

Pismo do Zarządu Operatora z 5.08.2013 r.

Odpowiedź Operatora z 7.08.2013

Zaproszenie na turniej piłki nożnej.

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2828 razy.