Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj
29.06.2013 Obradowała Rada SKE NSZZ Solidarność.
Dodano: 30 Sierpień 2013r. 08:28

W Ślesinie koło Konina obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Romana Rutkowskiego i przyjęciu proponowanego programu obrad  Rada SKE rozpoczęła obrady przyjmując na wstępie protokół z ostatnich obrad. Przewodniczący zgodnie z programem obrad przekazał informacje z posiedzenia Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Głównymi tematami jakimi zajmowała się SGiE były:

- Ogólnopolskie Dni Protestu, które odbędą się w dniach 11-14 września w Warszawie wraz z harmonogramem

  działań.

- problemy poszczególnych branż

- Europejska Inicjatywa Obywatelska w sprawie zawieszenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego w Unii

  Europejskiej

- Ogólnopolska Akcja Referendalna ogłoszona przez Komisje Krajową.

Przewodniczący zdał relacje z Pielgrzymki na Jasną Górę dziękując wszystkim uczestnikom za udział i wkład organizacyjny. Poszczególni członkowie Rady przekazali krótkie informacje ze swoich grup. W dalszej kolejności Rada SKE omówiła przygotowany plan „warszawskiej manifestacji” w tym organizacja i funkcjonowanie „miasteczka” , miejsca rozlokowania poszczególnych branż, wręczanie poszczególnym Ministrom Petycji, debaty eksperckie, dzień otwarty-panele dyskusyjne, centralna manifestacja. Rada SKE ustaliła w ramach dnia branżowego wielkość reprezentacji Sekcji. Zgodnie z Uchwała KK zobowiązano wszystkich członków pełniących funkcje z wyboru do uczestnictwa w Ogólnopolskich Dniach Protestu. Rada SKE omówiła złożoną sytuację reprezentatywności związku w PGE, której próba rozwiązania zostanie podjęta w ramach mediacji przy wsparciu SGiE w ramach statutu związku. Po omówieniu spraw różnych zakończono obrady.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2153 razy.