Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj

Kolejne już 33 urodziny NSZZ Solidarność zaczęliśmy  na sportowo ,a więc od 21 edycji Turnieju o Puchar NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. W turnieju uczestniczyły 4 drużyny. Rywalizacja była zacięta ale prowadzona w duchu fair  play. Chociaż nie wynik ,lecz zabawa była najważniejsza ,to z kronikarskiego obowiązku podajemy końcową klasyfikację.

1-miejsce-Centrala Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

2-miejsce-Energobud Oddział w Gorzowie Wlkp.

3-miejsce Rejon Energetyczny Gorzów Wlkp.

4-miejsce Młodzi Waleczni.

Królem strzelców turnieju  z wynikiem 7 bramek okazał się Grzegorz Zmudziński z Centrali OD Gorzów Wlkp. Turniej odbywał się w Zdroisku razem z festynem rodzinnym z okazji Dnia Energetyka.

Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych turniejów.

Równolegle z turniejem w Zdroisku odbywał się Festyn rodzinny w Bielsku koło Międzyrzecza. Były konkursy sprawnościowe  oraz inne konkurencje dla najmłodszych i nie tylko. Odbył się także turniej piłkarski dla dzieci. Organizatorzy czyli  Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność z Rejonu Dystrybucji Międzychód zadbali o nagrody i upominki dla uczestników festynu.

Po południu przedstawiciele  Gorzowskiej Komisji Podzakładowej Enea  wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyli we Mszy Świętej w Gorzowskiej Katedrze w intencji NSZZ Solidarność. Liturgia odbyła się pod przewodnictwem Kapelana  Solidarności ks. prałata Witolda Andrzejewskiego. Po mszy jej uczestnicy oddali się pod Biały Krzyż Solidarności , gdzie złożono wieńce ,zapalono znicze oraz odśpiewano pieśni patriotyczne.

Więcej zdjęć.

 Dzień Solidarności i Wolności –święto państwowe, obchodzone  31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005. Święto było obchodzone po raz pierwszy w 25 rocznicę porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2005.

Może doczekamy czasów gdy Dzień Solidarności i Wolności będzie dniem wolnym od pracy. Ale oto trzeba będzie powalczyć ,a pomocników niewielu. Na dawnych działaczy bym nie liczył. Po prostu zapomnieli kto i po co  ich wybrał . Chichot historii. To co teraz się dzieje coraz bardziej przypomina historyjkę z powieści George'a Orwella „ Folwark zwierzęcy”.

                WŁADZA DEPRAWUJE

Dawni działacze Solidarności zapomnieli o ideałach jakie im przyświecały gdy walczyli o Wolną Polskę. Niestety potwierdzili starą prawdę ,że władza deprawuje. Dawni rewolucjoniści sprawują obecnie władzę i wydaje im się ,że wiedzą lepiej co jest dobre dla ludzi pracy. Zachowują się dokładnie tak samo jak przedstawiciele systemu z którym kiedyś wspólnie walczyliśmy.

Były Prezydent Lech Wałąsa pałowałby działaczy Solidarności dlatego ,że protestują przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Dwa miliony podpisów pod referendum ws. wieku emerytalnego ląduje w śmietniku. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz nie wpuszcza swoich byłych kolegów ze Związku do Senatu i głosuje za wydłużaniem wieku emerytalnego oraz likwidacją 8 godzinnego dnia pracy. Obecnie trwają prace nad zmianą Ustawy o związkach zawodowych mającą na celu likwidację ruchu związkowego w Polsce. Jakość żaden z w/w panów nie protestuje.

W kolejną rocznicę sierpnia 1980 r. obydwu panom oraz nam wszystkim poniżej przypominamy postulaty z sierpnia 1980 r. Wiele z nich jest nadal aktualnych.

21 postulatów z sierpnia 1980 r.:

                    (pisownia oryginalna)
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

4. Przywrócić do poprzednich praw:
a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r., studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c) znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży itp.

13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.

20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.


Wiadomość tą wyświetlono 3041 razy.