Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Tematyka obrad:

1.Wysłuchano i  przyjęto protokoły z ostatnich spotkań Komisji .

2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego spotkania KP tj. od. 6.08.2013 r.

3.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne 2 osoby.

4.Ogólnopolskie Dni Protestu. Omówiono kwestie organizacyjne związane z naszym udziałem w organizowanych protestach.  Omówiono dotychczasową akcję informacyjną związaną z protestami. Ustalono ,że będziemy uczestniczyć w proteście od 11 do 14.09.2013 w Warszawie. Zapisy chętnych ( członkowie związku, ich rodziny , oraz wszyscy niezadowoleni z polityki obecnego rządu.) będą prowadzone w siedzibach  związku w Rejonach Dystrybucji i Centrali Oddziału Dystrybucji do 6.09.2013 r. do godz.13.00. Szczegółowy komunikat zostanie wysłany dzisiaj do wszystkich pracowników.( treść apelu do pracowników).

5.Centrum Usług Wspólnych (CUW).Pomimo zapewnień Zarządu Enea S.A. ,że plany ich poprzedników podlegają weryfikacji , i we wrześniu 2013 dostaniemy nową wersje strategii uwzględniającą ład korporacyjny, pojawiają się informacje ( Enea News nr 52 z 20.08.2013 r.) przesądzające o działaniach restrukturyzacyjnych (CUW) nie skonsultowanych jeszcze ze stroną społeczną. Temat zostanie przekazane władzom Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea na najbliższym posiedzeniu.

6.Punkty kasowe na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Zapoznano członków KP z ustaleniami jakie zapadły w Poznaniu oraz w Gorzowie Wlkp.

7.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele Energobudu oraz BHU przedstawili sytuację panującą w tych spółkach. Brak ładu korporacyjnego powoduje coraz trudniejszą sytuację w tych podmiotach.

8.SIP .Obecna kadencja Społecznych Inspektorów Pracy kończy się w 2014 r. Należy z tą informacją dotrzeć do osób zainteresowanych piastowaniem tej funkcji.

9.Wniosek o skrócenie kadencji Sejmu obecnej kadencji. KK podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji zbierania podpisów pod w/ wnioskiem. Osoby zainteresowane poparciem tej inicjatywy mogą zgłaszać się do siedzib związku.

10.Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wlkp. Powstał społeczny komitet budowy takiego pomnika. Komisja rozważy możliwość wsparcia tej inicjatywy po otrzymaniu kompletu dokumentów.

11.Ubrania robocze. Odzież robocza do prac pod napięciem nie nadają się do innych prac. Temat do przekazania SIP.

12.Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej. Menu-Organizowane przez nas imprezy.

13. Zdroisk obchody Dnia Energetyka. Dzieci pracowników ukaranych nie mogły uczestniczyć w festynie rodzinnym organizowanym dla nich w Zdroisku. Dziecku ciężko jest wytłumaczyć dlaczego nie może brać udziału w konkurencjach i zawodach w których doskonale bawią się inne dzieci.

14. JOBE. Nowa wersja Instrukcji Organizacji Bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator została przyjęta przez Zarząd ,  nikt jej nie widział. Sprawa do wyjaśnienia.

Apel do Pracowników grupy Enea.

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2574 razy.