Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj
5.09.2013 Posiedzenie KM NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 7 Wrzesień 2013r. 20:36

 

W Zielonej Górze spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. W zebraniu uczestniczyli również członkowie Komisji Podzakładowej z Zielonej Góry oraz zaproszeni goście:-Przew. Zarządu Regionu Zielona Góra Maciej Jankowski, Członek Zarządu Operatora Jakub Kamyk, Członek Rady Nadzorczej Enea S.A. Sławomir Brzeziński. Tematyka obrad KM:

1.Przeczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania z 1.08.2013 r.

2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania zdali członkowie Prezydium KM.

3.Relacja z ostatniego posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

4.Manifestacje w Warszawie w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu. Członków Komisji Międzyzakładowej zapoznano z aktualnym harmonogramem działań w ramach dni protestu 11-14.09.2013 r.

5.Poruszono tematykę do rozmów z Zarządem Enea S.A. i Enea Operator.

6.Restrukturyzacja –plany przenoszenia eksploatacji z Operatora do Energobudu. Zespół J.Wieczorka zakończył prace. Działania restrukturyzacyjne zostały wstrzymane przez obecny Zarząd Operatora. Czekamy na nową Strategię Grupy Enea.

7.Centrum Usług Wspólnych –(CUW). Podsumowano nasze pisma w tej sprawie  oraz uzyskane odpowiedzi.  Korespondencja jasno wskazuje na zbywanie strony społecznej i tworzenie faktów dokonanych. (przypomina nam to działania poprzedniego Zarządu).Temat zostanie poruszony na najbliższym spotkaniu z Zarządem S.A.

8.Instrukcja  Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach elektroenergetycznych  w Enea Operator.(JOBE).  3.09.2013 uchwałą Zarządu Operatora została przyjęta nowa JOBE. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia z nowej instrukcji i dopiero wtedy wejdzie ona w życie.

9.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele spółek z grupy zdali relację z sytuacji w swoich spółkach. Podkreślono ważność komunikacji członków Prezydium z przedstawicielami Komisji Wydziałowych.

10.Ratownictwo medyczne. Chętni członkowie KM mogą uczestniczyć w manewrach , których podstawowym celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.

11.Ubrania robocze. Ubrania do pracy w technologii PPN nie nadają się do innych prac, szczególnie latem. Zdania w tej sprawie są podzielone. Przekazano temat Społecznym Inspektorom  Pracy .

CUW

Stanowisko KM ws Porozumienia ze Zdroiska


Wiadomość tą wyświetlono 2214 razy.