Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 15 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Baranowie odbyło się spotkanie w sprawie planów utworzenia Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Grupie Enea. W spotkaniu uczestniczyły Zarządy Enea S.A. Enea Centrum  ,Komitet Sterujący ds. CUW oraz przedstawiciele strony społeczne w Enea. Członkowie Zarządów przedstawili prezentację , która zakłada utworzenie od stycznia 2014 CUW w Grupie Enea. Według przedstawionej prezentacji na początek mają zostać scentralizowane działalności związane z finansami , informatyką oraz obsługą klienta. Według prelegentów „ zmiana zostanie przeprowadzona z zapewnieniem bezpieczeństwa i wsparcia Pracowników” Przedstawiono wstępny harmonogram wdrożenia CUW, korzyści płynące z jego powołania dla spółki i klientów, oraz podmoty jakie będą uczestniczyły w poszczególnych etapach wdrażania CUW. Poinformowano ,że nie będzie przymusu przechodzenia do CUW-u .Zapewniono  nas również ,że odbędą są spotkania z pracownikami w tym temacie. Będą też wydawane broszury informacyjne oraz będzie można drogą mailową zadawać pytania związane z CUW. Zwrócone się do strony społecznej o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu procesu związanego z utworzeniem CUW. Pomoże to w podniesieniu bardzo niekorzystnych statystykach dotyczących identyfikacji z Grupą Enea Pracowników poszczególnych spółek.  Po prezentacji strona związkowa mogła zadawać pytania. Oto nie niektóre z nich:

1.Jak do pomysłów powołania CUW ma się niezależność Operatora zagwarantowana w Ustawie Prawo Energetyczne?. Odp. Zarządy znają Prawo Energetyczne i powołanie wspólnego CUW dla sprzedaży i Operatora jest zgodne z prawem.

2.Jaką gwarancję zleceń ma ewentualnie powołana spółka CUW w świetle ustawy o zamówieniach publicznych? Odp. Jeżeli podmiot wykonuje ponad 80 % zleceń na rzecz grupy, można nie stosować ustawy.

3.Dlaczego kolejna strategia nie zawiera skutków społecznych proponowanych zmian. Ilu Pracowników przejdzie do Enea Centrum-CUW? Ilu Pracownikom zmieni się stanowisko i na jakie ?. Ilu będzie musiało dojeżdżać do nowego miejsca pracy ? Odp. Na dzień dzisiejszy nie znamy dokładnej liczby Pracowników oraz spraw związanych ze zmianami miejsca pracy. Będzie to przedmiotem kolejnych spotkań.

4. Dlaczego prezentowany harmonogram nie zawiera punktu mówiącego o zawarciu Porozumienia Zbiorowego na okoliczność przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowego pracodawcy? Odp. W toku kolejnych spotkań rozważona zostanie możliwość zawarcia takiego porozumienia , ale bez możliwości rozszerzania uprawnień Pracowniczych.

5.Nie będzie przymusu przechodzenia do CUW , jaka alternatywa będzie przedstawiona np. Pani z działu finansowego Operatora z Gorzowa Wlkp. jakie dostanie propozycje? Odp.  Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Można rozważyć możliwość przekwalifikowania lub skorzystania z oferty PDO.

6.Jak pracownicy mają się identyfikować z Grupą Enea skoro grupa ok 3000 pracowników została oszukana, do dziś nie zrealizowano Porozumienia ze Zdroiska. Odpowiedzi na to pytanie nie udzielono.

7.Czy zrobiono analizę ekonomiczną dotyczącą kosztów obsługi np.  Operatora przez CUW, czy czasami nie będzie to drożej kosztowało? Odp. Tak zrobiono takie analizy już w drugim roku funkcjonowania CUW koszty mają być mniejsze o 30 %.

8. Czy wszystkie scentralizowane działalności  mają mieć swoje siedziby w Poznaniu? Odp. Nie planujemy centralizacji wszystkiego w Poznaniu.

9. Ile miejsc pracy stanie się zbędne po połączeniu działalności? Odp. Powołanie CUW nie ma za zadanie ograniczenia zatrudnienia. Optymalizacja kosztowa nie będzie szła w kierunku ograniczenia zatrudnienia.

10.Czy w świetle tego co się dzieje w Energa, celowe jest przenoszenie ludzi z Operatora do innych spółek? Model CUW w Energa był zupełnie inny niż planowany w Enea.

Następne spotkanie w temacie CUW planowane jest na dzień 29 listopada 2013 r.

Pismo KM NSZZ Solidarność Enea ws CUW-z 25.10.2013 r.

Więcej w temacie CUW i Zdroiska.

 


Wiadomość tą wyświetlono 4670 razy.