Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Sulęcin spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia KP (4.09.2013) oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności, członkowie KP przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto kolejną Osobę.

2.Dni Protestu. Podsumowano protesty i manifestację w Warszawie w dniach 11-14.09.2013 r. oraz udział  w nich funkcyjnych członków KP.

3.Strategia Grupy Enea. Przedstawiona strategia nie pokazuje najważniejszych dla Pracowników skutków społecznych proponowanych działań. Nasi przedstawiciele przedstawią uwagi do strategii na posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej.

4.CUW. Prezentacja zaprezentowana w Baranowie 17.10.2013 hasłowo przedstawia temat utworzenia Centrum Usług wspólnych w Grupie Enea podobnie jak Strategia nie zawierała skutków społecznych . Przedstawiony harmonogram nie przewiduje zawarcia porozumienia na okoliczność przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie dopuścimy do przenoszenia pracowników do innych podmiotów bez zabezpieczenia ich interesów w stosownym porozumieniu.

5.Enea Wytwarzanie. Zapoznano członków KP z planami konsolidacji wytwarzania w Grupie Enea. Aktualnie trwają prace nad zawarciem porozumienia gwarantującego bezpieczeństwo pracowników w trakcie i po zakończeniu procesu konsolidacji.

6.Departament Sprzedaży w Enea S.A. Niekorzystne wyniki handlowe w Enea S.A.  są powodem planowania kolejnej zmiany struktury organizacyjnej w Enea S.A. Niektóre rozwiązania są nie do przyjęcia dla strony społecznej. Stosowną opinię w tym temacie przesłano do Enea S.A.

7.Centralna Dyspozycja Ruchu. 22.10.2013 dostaliśmy propozycję zmian w systemie prowadzenia ruchu sieci. Zbieramy uwagi do przesłanych dokumentów,  by przekazać je na  najbliższym posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej upoważnionej do opiniowania takich propozycji.

8.Sytuacja w spółkach Grupy Enea. Członkowie Komisji  z BHU, Energobud, Elektrownie Wodne zdali relację z sytuacji panującej  tych spółkach.

9.Wniosek o rozwiązanie Sejmu obecnej kadencji. Zgodnie z decyzją Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zbieramy podpisy pod stosownymi wnioskami. Osoby , które jeszcze nie podpisały się pod wnioskiem a chciałyby to uczynić zapraszamy do siedzib związku.

10. Zapomogi losowe. Trzem członkom naszej organizacji , którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej udzielono zapomóg losowych.

Po zakończeniu zebrania Komisji jej przedstawiciele spotkali się z pracownikami Rejonu Dystrybucji Sulęcin. Tematyka poruszana podczas spotkania pokrywała się z tematyką obrad KP. Dodatkowo poruszano sprawy związane z tematyką płacową , porozumieniem ze Zdroiska oraz pozwami Sądowymi.

 

Strategia Grupy Enea.


CUW

 

Enea Wytwarzanie

 

Departament Sprzedaży

 

Dni protestu Warszawa


Wiadomość tą wyświetlono 2505 razy.