Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj
15.11.2013 Rozmowy o problemach BHU.
Dodano: 15 Listopad 2013r. 21:40

Z inicjatywy strony związkowej w Poznaniu doszło do spotkania z nowym Prezesem Spółki BHU- Krzysztofem Cembrowskim. Spółka która boryka się z wieloma problemami jest przedmiotem szczególnego zatroskania  strony społecznej. Działania związkowe u właściciela na razie przyniosły obietnice pomocy Spółce poprzez  wprowadzenie Ładu Korporacyjnego. Strona społeczna poprosiła  Prezesa  o zapoznanie z  sytuacją finansową Spółki  oraz  przedstawienie pomysłów na jej  ratowanie. K. Cembrowski w krótkim wystąpieniu zapoznał zebranych z sytuacją finansową , która delikatnie mówiąc nie jest najlepsza. Są pewne symptomy na poprawę tej sytuacji tj. wprowadzenie w życie umowy korporacyjnej. Dodatkowe działania jakie mają pomóc w wyjściu na prostą:

1. Premia motywacyjna- projekt premii strona związkowa otrzymała. Ewentualne uwagi można zgłosić do 22.11.2013 r.

2.Większa niezależność Oddziałów i Fili .

3. Pozbywanie się materiałów będących w centralnym magazynie.

4. Wprowadzenie dyżurów domowych we wszystkich oddziałach i filiach.

5.PDO dla pracowników w wieku przedemerytalnym.

Strona związkowa zaproponowała wypłatę premii świątecznej dla wszystkich pracowników BHU,  jej wysokość pozostawiła do negocjacji. Prezes warunkuje wypłatę premii od utrzymania dobrych wyników z października w listopadzie.

Rozmowy płacowe podczas których  będzie rozpatrywana wypłata premii świątecznej zaplanowano na 9 .12.2013 r. Podczas tego spotkania zostaną przedstawione średnie płace zasadnicze w grupach zawodowych oraz   zaplanowane jest również  podpisanie regulaminu premii motywacyjnej funkcjonującej obok ZUZP.

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2563 razy.