Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 22 Wrzesień 2023r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum.

Przed spotkaniem w Enea Centrum spotkały się strony dialogu społecznego  w Enea S.A. Zawarto porozumienie płacowe , którego głównym punktem jest wypłata nagrody w równej wysokości dla wszystkich pracowników z kategorii 3-12. Wypłata nagrody nastąpi razem z wypłatą za listopad 2013 r.

W Enea Centrum strony zajmowały się następującymi tematami:

1.Sprawy płacowe. Strona pracodawcy przedstawiła analizę wypłat premii motywacyjnej na podstawie indywidualnej oceny pracowników. Na 153 zatrudnionych tylko dwóch pracowników odwołało się od przedstawionej oceny , co zdaniem strony pracodawcy świadczy o pełnym zrozumieniu procesu motywacyjnego. Uzgodniono wysokość premii świątecznej dla wszystkich pracowników Enea Centrum.

2.Strój służbowy. Począwszy od stycznia 2014 r. pracownicy Enea Centrum zostaną wyposażeni w strój służbowy. Każdy pracownik otrzyma trzy komplety takiego stroju. Uzgodniono wysokość ekwiwalentu za pranie  odzieży służbowej (10.11 zł. na miesiąc). Wysokość ekwiwalentu będzie podlegała corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.

3. CUW. Strona pracodawcy wręczyła stronie społecznej zawiadomienie o przejściu z dniem 1.01.2014 r. części zakładu pracy Enea S.A. do Enea Centrum. Do zawiadomienia dołączono listy pracowników którzy mają przejść do Enea Centrum ( 22 osoby z Biura Obsługi Posprzedażowej i 65 pracowników z Departamentu Finansowego).

Następnie prawnicy  przedstawili analizę prawną procesu przenoszenia pracowników. Według tej analizy strona pracodawcy nie ma obowiązku zawierania porozumienia wynikającego z ustawy o związkach zawodowych. Dlatego przedstawione  przez stronę związkową projekty opierające się o art. 26 w/w ustawy nie będą przedmiotem negocjacji. Widząc jednak konieczność zachowania  spokoju społecznego podczas powstawania CUW strona pracodawcy 29.11.2013 przedstawi własny projekt porozumienia. Strona społeczna będzie mogła wnieść uwagi do przedstawionego projektu do 5.12.2013.  Spotkanie w sprawie ewentualnego zawarcia porozumienia ma się odbyć 10.12.2013.

Zdaniem strony społecznej przenoszenie pracowników do Enea Centrum narusza postanowienia porozumienia z Sierakowa z 29.06.2007 r. Strona pracodawcy przeanalizuje porozumienie Sierakowskie i udzieli pisemnej odpowiedzi do 4.12.2013 r.

Zawiadomienie o przejściu  do Enea Centrum oraz szczegóły zawartych uzgodnień płacowych do uzyskania w siedzibach związku.

 

Odp.Enea S.A. na nasz projekt porozumienia.

Więcej o CUWWiadomość tą wyświetlono 3585 razy.