Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 22 Wrzesień 2023r.
Drukuj

W Baranowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Tematyka obrad:

1.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KM ( Pieczyska 7.10.2013r.)

2.Sprawy płacowe. . Omówiono spotkania płacowe jakie odbyły się w Operatorze, Energobudzie, Enea Centrum oraz  BHU. Szczegółowo zapoznano się z porozumieniem płacowym w Operatorze z dnia 6.11.2013 r. Nadinterpretacja zapisów porozumienia doprowadza do wielu niepotrzebnych niepokojów. Poczekamy z oceną całego procesu przyznawania premii motywacyjnej  do jego zakończeniu. Oby tylko nie doszło do demotywacji.

3. Projekt pionizacji służb teleinformatyki i controllingu.  Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność negatywnie zaopiniowała projekt przeniesienia służb teleinformatycznych i controllingu z Oddziałów Dystrybucji do Departamentów w Centrali spółki w Poznaniu. Proponowane zmiany stoją są niezgodne z Porozumieniem z Sierakowa z 29.06.2007 r.:

§4 pkt 3.
„Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA Operator Sp. z o.o. w celach i założeniach nie będzie odbiegał od Regulaminu Organizacyjnego ENEA S.A. W szczególności ENEA S.A. oraz spółka ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązują się do realizacji takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w którym prowadzenie działalności gospodarczej, oparte będzie na terytorialnym podziale obszaru działania ENEA S.A. a w szczególności zachowane zostaną w obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”. Pełna treść stanowiska w załączniku.

4.Powiadomienia o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do nowego pracodawcy do: Enea Centrum, Enea Wytwarzanie, Enea Traiding , Eneos. Poszczególnym członkom Prezydium KM stosownymi uchwałami udzielono pełnomocnictw do negocjowania i ewentualnego podpisania porozumień na okoliczność przejścia pracowników do nowego pracodawcy.

5.Centrum Usług Wspólnych. Strona pracodawcy brnie na siłę w kierunku utworzenia CUW. Bez złamania zwartych porozumień nie można tego przeprowadzić. Dyskutowano o możliwych do przeprowadzenia działań mających na celu zmuszenia pracodawców do respektowania prawa, w tym i zawartych porozumień.  Komisja przyjęła stanowisko w tej sprawie.(treść stanowiska w załączniku)

6.Wniosek o anulowanie kar z okazji 10-lecia  Enea. Niestety wiosek w tej sprawie Komisji Międzyzakładowej nie został pozytywnie rozpatrzony.

7.K M powołała zespół socjalny celem zebrania uwag dotyczących funkcjonowania planu działalności socjalne. Uwagi zostaną przekazane stronie pracodawcy celem ich wyeliminowania w 2014 r.

8.Wybory na nową kadencję. Dyskutowano na temat struktury związku w nowej kadecji.

9.Spotkanie opłatkowe. Organizatorem spotkania opłatkowego będzie Komisja Podzakładowa Poznań. (wstępny termin –styczeń 2014)

Stanowska  KM NSZZ Solidarność Enea ws pionizacji i CUW

Więcej o CUW

Posiedzenie KM -Pieczyska


Wiadomość tą wyświetlono 2540 razy.