Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 19 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W ramach współpracy przygranicznej w Dreźnie na wspólnym posiedzeniu spotkali się członkowie Międzyregionalnych Rad Związkowych Łaba-Nysa i Viadrina. Spotkanie odbyło się w formie konferencji, która odbyła się  pod tytułem-„Problemy związkowe oraz współpraca z władzami”. W konferencji wzięli udział reprezentanci Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Związkowcy z Polski, Niemiec i Czech w swoich wystąpieniach przedstawili problemy z jakimi się borykają się w codziennej pracy związkowej ,oraz przedstawili jak wygląda współpraca z władzami różnych szczebli w ich krajach. Oceniając poszczególne wystąpienia należy podkreślić ,że najgorsza sytuacja jest w Polsce. Pod rządami obecnej ekipy praktycznie nie istnieje dialog społeczny:  -nagminnie łamane jest prawo pracy ,-wyroki Sadów nie są respektowane, jesteśmy mistrzami Europy w umowach śmieciowych. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy cofnęło nasz kraj do XIX wieku. Rozmawiano też o wieku emerytalnym, np. w Niemczech po przepracowaniu 44 lat przechodzi się na emeryturę niezależnie od osiągniętego wieku.

W drugiej części spotkania rozmawiano na temat działań transgranicznych  w tym również o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rozmawiano o postulatach oraz wspólnych akcji na granicach. Omawiano plany dalszej współpracy oraz tematykę ewentualnych następnych konferencji.


Wiadomość tą wyświetlono 6477 razy.