Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 19 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W 32 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego członkowie oraz sympatycy NSZZ Solidarność spotkali się w Gorzowskiej Katedrze na Mszy Świętej. Uroczystości religijnej przewodniczył będzie Kapelan Solidarności ksiądz Prałat Witold Andrzejewski. W liturgii uczestniczyły również poczty sztandarowe NSZZ Solidarność : Zarządu Regionu Gorzów ,Enea Gorzów, Elektrociepłownia Gorzów ,Oświata Gorzów. Po mszy jej uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod "białym krzyżem" symbolem podziemnej gorzowskiej Solidarności, odśpiewali Rotę i Boże coś Polskę.

 

STAN WOJENNY W PIGUŁCE:

13.12.1981-Generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny na terenie całego Kraju.

W nocy z 12 na 13 grudnia rozpoczęła się akcja internowania. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.    Stan wojenny trwał do 22 lipca 1983 roku. W pierwszych dniach stanu wojennego internowano około 5 tys. osób, które przetrzymywano w 49 ośrodkach odosobnienia na terenie całego kraju. Łącznie w czasie stanu wojennego liczba internowanych sięgnęła 10 tys., w więzieniach znalazła się znaczna część krajowych i regionalnych działaczy „Solidarności”, doradców, członków komisji zakładowych dużych fabryk, działaczy opozycji demokratycznej oraz intelektualistów związanych z „Solidarnością”. Na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie, wprowadzono tryb doraźny w sądach, zakazano strajków, demonstracji, milicja i wojsko mogły każdego legitymować i przeszukiwać.

Powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego składająca się z wysokich rangą oficerów wojska na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim (pełniącym ówcześnie funkcje I sekretarza KC PZPR, premiera, Ministra Obrony Narodowej). Zadaniem rady miało być administrowanie krajem w czasie obowiązywania stanu wojennego. W istocie jej znaczenie było głównie propagandowe. WRON szybko zaczęto w języku potocznym nazywać „wroną”, której przeciwstawiono orła. Praktyczną realizacją tej postawy było popularne wtedy hasło „Wrona orła nie pokona”. Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 do godz. 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając między innymi wzywanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojskowych. Zakazano wydawania prasy, poza „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”. Zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach. 14 grudnia w wielu zakładach pracy rozpoczęły się strajki okupacyjne oraz akcje protestacyjne.  Regionalne Komitety Strajkowe powstały w Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku i Świdniku. Utworzono Tymczasową Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Przemyślu. 16 grudnia w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” oddział specjalny ZOMO spacyfikował protestujących górników. Na miejscu w kopalni zginęło siedmiu z nich: Józef Czekalski, Józef Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk, Zenon Zając. W następnych dniach w wyniku odniesionych obrażeń zmarli kolejni dwaj: Joachim Gnida i Jan Stawisiński.  W czasie stanu wojennego straciło życie ponad 100 osób.  

W. Jaruzelski  odpowiedzialny za grudzień 1970 i grudzień 1981 do dziś nie został skazany  ( nie jest w stanie stawić się do Sądu z powodów zdrowotnych). Sowiecki generał żyje sobie dobrze na generalskiej emeryturze ( 6 tys. zł.), w tym roku hucznie obchodził 90 urodziny w jednym z warszawskich hoteli imprezą urodzinową , zorganizowała Fundacja Amicus Europae A. Kwaśniewskiego. Wśród wielu gości  było zobaczyć między innymi :Józefa Oleksego  Jerzyego Urbana Stanisława Cioska, Kazimierza Kutza, oraz żonę i córka generała. Obecni byli też politycy związani z SLD i Ruchem Palikota. Urodziny miały charakter zamknięty i było obstawione przez ochronę.

Brylujący na salonach L.Wałęsa dołączył  do grona przyjaciół Jaruzelskiego. Od czasu do czasu  spotykają się przy  małej czarnej ni nie tylko.

Prezydent Komorowski mianował Jaruzelskiego swoim doradcą ds. rosyjskich i zaprosił go do prac w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Może niech Prezydent Komorowski weźmie jeszcze za doradców Kiszczaka I Urbana. Oni z kolei mają doświadczenie jak się pozbywać opozycjonistów i "ładnie" prezentować to w mediach.

"Do generała"

Za słowa kłamstwem splugawione
Za mundur bratnią krwią splamiony
Za ręce rozłączone
Za naród głodem umęczony
Za oczy dziecka przerażone
Obnoś swój tryumf w partyjnej chwale
Naród dziękuje ci generale
Za pogrom braci bez litości
Za honor wojska zbeszczeszczony
Za mękę strasznej bezsilności
Za ból rozłąki z mężem żony
Za łzy i rozpacz samotności
Ciesz się, żeś działał tak wspaniale
Naród dziękuje ci generale
Za połamane pałką kości
Za koszmar walki brata z bratem
Za nienawiści siew i złości
Za to, że żołnierz stał się katem
Za znów zdławiony świt wolności
Pomnik twych zasług wzniosłeś trwale
Naród dziękuje ci generale
Za nałożone znów kajdany
Za zbrodnię łagrów w polskiej ziemi
Za fałsz przemówień wyświechtanych
Za podłość zdrajców między swemi
Za język prawdy zakazany
Wypnij na Kremlu pierś po medale
Naród dziękuje ci generale
Naród śle dziś podziękowania
Żeby ci legły jak kamieniem
Przyjmij je śpiesznie bez wzdragania
Może obudzą twe sumienie
Bo generale nie znasz godziny
Gdy przed Najwyższym Dowódcą Świata
Złożysz ostatni raport za czyny
Z piętnem Kaina - krwią swego brata.

Pacyfikacja ZM Gorzów -16.12.2013 r.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 8308 razy.