Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 311

Zestaw informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z "tarczą antykryzysową" i specustawą dot. zwalczania koronawirusa. „Tarcza antykryzysowa” wprowadza zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Najważniejsze dla podatników regulacje obejmują następujące zagadnienia: 1. Podniesienie limit&...

"Mimo, że to piękna okrągła rocznica, nie będzie wielkiego rodzinnego festynu, który planowaliśmy 29 sierpnia na PGE Narodowym. Taką decyzję podjęliśmy na telekonferencji z szefami regionów. Z kilku powodów. Nie wiemy ile czasu potrwa i jakie będą skutki pandemii. Nie wiemy ilu ludzi straci pracę, zarobki, ilu straci swoich bliskich. To ni...

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii zmienione zostały zasady dotyczące badań pracowniczych, a w szczególności badań okresowych. Uwzględniając okoliczność, jaką jest zamknięcie wielu placówek i ośrodków medycyny pracy, ustawodawca zawiesił obowiązywanie wybranych przepisów Kodeksu ...

2.04.2020 Negocjacje płacowe w Enea Pomiary.
Dodano: 2 Kwiecień 2020r. 11:21

Po dwudniowej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest ustalenie zasad polityki płacowej w Enea Pomiary w 2020 r. Rozmowy ostatniej szansy przyniosły mały postęp w negocjacjach. U zgodniono wysokość jednorazowego świadczenia, które zostanie wypłacone 10 kwietnia 2020 r. Niestety nie uzgodniono wysokości podwyżek płac zasadniczych. Negocjacje płacowe b...

2.04.2020 Zasiłek opiekuńczy nowe zasady.
Dodano: 2 Kwiecień 2020r. 10:38

Przyjęte w dniu 31 marca br. przepisy wprowadziły zmiany dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zmiany te polegają na: -wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, -przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat, -przyzna...

Na wideokonferencji doszło do kolejnego spotkania Sztabu kryzysowo-koordynacyjnego ENEA Operatora ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele związków zawodowych.  Otwierając spotkanie prezes A. Kojro przywitał wszystkich i po swoje krótkiej  wypowiedzi oddał głos członkom zarząd...

1.04.2020 Kolejne kroki w walce z koronawirusem.
Dodano: 1 Kwiecień 2020r. 09:44

Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, podjęto kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za w...

Za pośrednictwem Fundacji Enea do placówek medycznych walczących z koronawirusem trafiło 2,1 mln zł. Przekazane środki są przeznaczane – zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali – m.in. na sprzęt medyczny oraz środki higieny i ochrony osobistej. Grupa Enea sprawnie działa w obliczu zagrożenia epidemicznego, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne ...

  W Enea Pomiary  kontynuowano negocjacje, których celem jest podpisanie porozumienia płacowego w tej Spółce . Ostatnio wszystkie spotkania odbywają się w formie wideokonferencji, tym razem jednak strona pracodawcy uczestniczyła osobiście. Zarząd przyszedł z gotową propozycją wypłaty premii na Święta Wielkanocne i kontynuowanie negocjacji p...

Sztab kryzysowy w Operatorze poinformował stronę społeczną o działaniach prewencyjnych związanych z pandemią koronawirusa: - Rozdzielenie obsady dyspozycji na co najmniej 2 lokalizacje - Ograniczenie dostępu do pomieszczeń dyspozycji, - Zakaz wyjazdu dla pracowników ruchu na szkolenia itp., - Ozonowanie pomieszczeń, - Monitoring dyspozycji/ absencji,- Obowią...

Podczas procedowania ustawy „ Tarcza antykryzysowa” w sposób niezapowiedziany i bez konsultacji, na wniosek Klubu Parlamentarnego PiS, wprowadzone zostały zmiany dające prawo odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez Prezesa Rady Ministrów . Zgodnie z nimi można odwołać członka rady nie tylko z powodu stwierdzenia kłamstwa ...

27.03.2020 Negocjacje płacowe w Enea Serwis
Dodano: 27 Marzec 2020r. 14:53

W Enea Serwis po przerwie ogłoszonej 25 marca 2020 r.   kontynuowano negocjacje, których celem jest podpisanie porozumienia płacowego w Enea Serwis. Z oczywistych względów negocjacje odbyły się za zasadzie wideokonferencji. Zarząd przyszedł na spotkanie z gotowym swoim stanowiskiem p remia na Święta Wielkanocne  i kontynuacja negocjac...

W tym trudnym dla wszystkich okresie dotarła do nas bardzo smutna wiadomość . 23 marca 2020 r. w wieku 61 lat zmarł Mirosław Fabich. Mirek do przejścia na emeryturę we wrześniu 2019 r. Pracował jako Elektromonter Pogotowia w Posterunku Energetycznym w  Barlinku. Mirosław Był bardzo lubianym Pracownikiem.    ...

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ Solidarność domaga się aby propozycje rządowy pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa uwzględniły spółki z sektora paliwowo-energetycznego. Pozostawienie tej gałęzi przemysłu samej sobie może zagrozić bezpieczeństwu państwa. Związkow...

25.03.2020 Nie tylko o płacach w Enea Serwis
Dodano: 25 Marzec 2020r. 13:52

Po dłuższej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest podpisanie porozumienia płacowego w Enea Serwis. Spotkanie odbyło się za zasadzie wideokonferencji. Zanim doszło do rozmów płacowych strona pracodawcy poruszyła inne tematy: 1. Pandemia. Wysłuchaliśmy  zarządu z podjętych działań związ...

Strona 16 z 21
« poprzednia     11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    następna »