Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 115

  W Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej . Plany prywatyzacyjne MSP (ogłoszenie z 27.07.2009) to główny punkt wakacyjnego posiedzenia KP naszego Oddziału. Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji stwierdzili ,że tylko zdecydowane działania mogą zapobiec dzikiej prywatyzacji sektora energetycz...

  W Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea.. Bezpośrednim powodem zwołania nieplanowanego posiedzenia było ogłoszenie MSP jakie ukazało się 27.07.2009 w Dzienniku Rzeczpospolita   (sprzedaż 67,05% akcji Enea.).Członkowie MK postanowili zaostrzyć prowadzoną od listopada 2008 akcję protestacyjną-ogłosi...

  W Dzienniku Rzeczpospolita   ukazało się ogłoszenie Ministra Skarbu Państwa   zapraszające potencjalne podmioty do nabycia   67,05 % akcji Enea S.A.- wszystkie akcje posiadane   przez MSP. Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki   przez potencjalnych inwestoró...

21.07.2009-Nowy emeryt Edward Dereń
Dodano: 27 Lipiec 2009r. 13:06

  W   Rejonie Dystrybucji   Dębno   pożegnaliśmy   odchodzącego na zasłużoną emeryturę Kol. Edwarda Derenia   pracownika Posterunku Energetycznego Kostrzyn..W pożegnaniu kolegi uczestniczyli przełożeni ,koleżanki i koledzy z pracy. Oczywiście w tak doniosłym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela związku do któr...

17-19.07.2009-Spływ kajakowy „Drawa 2009”
Dodano: 27 Lipiec 2009r. 13:05

  Już po raz trzeci zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w Drawnie aby uczestniczyć w „Spływie kajakowym –Szlakiem Jana Pawła II -Drawa 2009” 17.07.2009 po przyjeździe   i „zakwaterowaniu” w namiotach   uczestnicy spotkali się przy ognisku by omówić sprawy organizacyjne oraz   skosztować spe...

3 .07. 2009 –Nowy emeryt Leszek Brzeziński
Dodano: 27 Lipiec 2009r. 13:02

  W barze „Łasuch” przy ul Pomorskiej wraz z kolegami z   Energotransu pożegnaliśmy odchodzącego na zasłużoną emeryturę kol . Leszka Brzezińskiego. W imieniu NSZZ Solidarność w pożegnaniu uczestniczył Wiesław Szydełko, który życzył nowemu emerytowi co najmniej tyle samo lat pobierania emerytury, ile lat opłacane były składki. Jedn...

  Zespół zakończył pracę i przedstawił wyniki prac pracodawcy . Zgodnie z Poradnikiem do ustawy pomostowej „Zasady kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze „ i   zapisami załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych -wykaz prac stworzono listę stanowisk kwalifikujących się zdaniem komisji do emery...

30.06.2009-Zebranie akcjonariuszy Enea S.A.
Dodano: 27 Lipiec 2009r. 12:56

  W Warszawie w Hotelu „Polonia Palace” odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. Na spotkanie przybyło 12 akcjonariuszy (w tym 4 przedstawicieli Komisji Podzakładowych NSZZ Solidarność Enea   z Poznania, Bydgoszczy, Szczecina i Gorzowa.) Skarb Państwa na WZA posiadał największa siłę głosu –posiada 76,48 % akcji Enea. Pozostały akcj...

  W Baranowie spotkały się strony sporu zbiorowego w Operatorze. Pracodawca zobowiązał się przestrzegać   zawartych porozumień oraz zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pozostałe powody strajku ostrzegawczego z 22 czerwca 2009 tj. Prywatyzacja Enei i upolitycznienie Zarządów i Rad Nadzorczych nie leżą w gestii Operatora. Strona z...

    Zgodnie z zapowiedziami w poniedziałek 22 czerwca 2009 odbył się strajk ostrzegawczy na terenie działania Enea Operator. W akcji strajkowej uczestniczyły wszystkie Rejony Dystrybucji ,Posterunki Energetyczne oraz Biura Obsługi Klienta z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Z informacji jakie dotarły do Komitetu Strajkowego na terenie Gorzowa ...

  W Rejonie Dystrybucji Dębno obradowała na wyjazdowym posiedzeniu Komisja Podzakładowa Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania z 19 maja 2009 członkowie Komisji przystąpili do realizacji przyjętego programu zebrania. Przygotowania do strajku ostrzegawczego i ewentualnej dalszej akcji strajkowej zdominowały to posiedze...

  W Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea. Głównym tematem posiedzenia było podjęcie decyzji w sprawie dalszych działań w  prowadzonym od 5 marca 2009 sporze zbiorowym. Niestety nawet mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie spowodował zmiany stanowiska Zarządu Enea Operatora tj respektowanie prawa pracy i...

  W odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność –J. Śniadka przedstawiciele naszej Komisji Podzakładowej razem z innymi przedstawicielami Zarządu Regionu Gorzów uczestniczyli w Gdańsku w uroczystych obchodach 20 rocznicy częściowo wolnych wyborów z 1989 r. Na Placu Solidarności pod pomnikiem Poległych S...

  W Gronowie odbył się Walny Zjazd Delegatów   Gorzowskiej Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność. Zjazd `rozpoczął swoim wystąpieniem Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks. Tadeusz Lityński. Następnie delegaci wysłuchali sprawozdań złożonych przez Przewodniczącego Związku oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej   dyskusj...

  W Poznaniu strony sporu zbiorowego Zarząd ENEA Operator i strona związkowa prowadziły rokowania   płacowe przy udziale mediatora z Listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej-Rajmundy Tyszkiewicz. Strona związkowa przedstawiła dotychczasowy przebieg negocjacji, podkreślając że strona pracodawcy prowadziła je w złej wierze. Mimo udziału mediatora nie osiągnięto poro...

Strona 5 z 8
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    7    8    następna »