Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 22 Wrzesień 2023r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 180

W Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się rozprawa apelacyjna od wyroku Sądu Rejonowego. Powodów reprezentowali -Pełnomocnik Paweł Cierkoński oraz przedstawiciele KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.-K. Gonerski i M. Kępiszak. Pozwaną czyli Enea S.A. reprezentował Paweł Moskwa.  22.11.2012 Paweł Cierkoński w imieniu 133 pracow...

Członek Zarządu Enea S.A. Janusz Bil  zaprosił strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea S.A. do Poznania by przedstawić projekt nowego systemu wynagradzania kadry kierowniczej w Enea S.A. Zdaniem  Zarządu możliwość pozyskania z rynku pracy osób spełniających wysokie wymagania potrzebne do piastowania  stanowisk dyrektorskich jest ogranicz...

Prof. K. Kloc mediator z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kolejny już raz powiadomił strony sporu zbiorowego o swoim przyjeździe i stawił się w Poznaniu na mediacje. Niestety zarząd Operatora dalej chowa głowę w piasek czyli nie stawia się na mediacje. Interwencje w MPiPS nie wpłynęły na zmianę postepowania pracodawcy w Operatorze. Ze strony właścicie...

28.02.2013 Rozmowy płacowe w Operatorze.
Dodano: 1 Marzec 2013r. 18:43

Spotkanie płacowe tradycyjnie odbyło się w Poznaniu na ul Strzeszyńskiej. W spotkaniu jak zawsze uczestniczył ze strony pracodawcy Dyr. G Jeziorny oraz w roli obserwatora Prezes J. Kamyk. Z ramienia KP Gorzów Wlkp. w spotkaniu uczestniczył  M. Kępiszak. Dyrektor Jeziorny przedstawił stronie społecznej projekt porozumienia, z którego wynikało,...

W trakcie spotkania w ENEA Centrum Pani Dyrektor Dębińska przedstawiła Stronie Społecznej wstępny harmonogram przejmowania pracowników z ENEA Operator, oraz złożyła propozycję zawarcia porozumienia płacowego.Z ramienia KP Gorzów Wlkp. w spotkaniu uczestniczył M.Kępiszak. Restrukturyzacja-plany przejścia pracowników  Obsługi Klient...

W Poznaniu spotkali się przedstawiciele Enea S.A., Enea Operatora, Enea Centrum oraz strony społecznej Enea. Pani Katarzyna Mińkowska - Dyrektor Departamentu Handlu w Enea S.A. zapoznała zebranych z prezentacją , której tematem było przedstawienie zamierzeń i planów Departamentu Handlu ENEA S.A. dotyczących funkcjonowania obszaru sprzedaży i o...

W Międzychodzie na wyjazdowym posiedzeniu  spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Tematyka Obrad KP: 1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KP (24.01.2013  Sulęcin.) 2.Przyjęcia członków. W szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne pięć osób. ...

Zwolennicy aktywnego wypoczynku na śniegu-„białego szaleństwa” spotkali się w Szklarskiej Porębie by wspólnie uczestniczyć w Mistrzostwach Grupy Enea w narciarstwie. Narciarze reprezentowali różny poziom oraz różne podejście do mistrzostw:- byli tacy którzy bardzo poważnie podchodzili do zawodów i za wszelką cenę dąż...

19-20.02.2013 -Zmiany w Enei Wytwarzanie
Dodano: 20 Luty 2013r. 11:03

Z dniem 19 lutego 2013 roku Krzysztof Zborowski, Zygmunt Rachfalski oraz Arkadiusz Krakowiak przestają pełnić funkcje członków zarządu Enei Wytwarzanie - poinformowała Enea. Do czasu uzupełnienia składu zarządu spółką kierować będą pozostali jego członkowie: Renata Czech, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych oraz Stanisław Potyra, wicepr...

W Baranowie odbył się  Zjazd Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea. Do MOZ NSZZ Solidarność Enea należy obecnie 3293 członków organizacji występujących w grupie Enea z których wywodzi się 70 Delegatów. W zjeździe uczestniczyło 63 delegatów. W obradach  najwyższej władzy związkowej NSZ...

13.02.2013 Uzgodnienia płacowe w Enea S.A.
Dodano: 13 Luty 2013r. 20:12

W Poznaniu odbyła się kolejna tura rozmów dotycząca ustalenia polityki płacowej w Enea S.A. w roku 2013. Po przedstawieniu analizy wynagrodzeń z 2012 r. strony podjęły negocjacje płacowe. Po krótkich negocjacjach udało się ustalić kwotę podwyżki płac zasadniczych ( część obligatoryjną i uznaniowa )oraz wysokość funduszu motywacyjnego, który...

Z inicjatywy nowego Prezesa Enea S.A. Krzysztofa Zamasza w Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu społecznego w grupie Enea. Pan Prezes przedstawił przybyłe razem z nim osoby , oraz poprosił o to samo stronę społeczną. Następnie w krótkim wystąpieniu przedstawił krótka diagnozę grupy Enea oraz zapoznał zebranych z wizją współpracy , kt&oacut...

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea by przyjąć Plan działalności socjalnej na 2013 r. Planem są objęte spółki będące we wspólnej działalności socjalnej w grupie ENEA. Przyjęte w tamtym roku nowe zasady posiadały wiele błędów ..Przedstawiciele NSZZ Solidarność przedstawili swoją propozycję planu uwzględniającą zebr...

W Gorzowie Wlkp. na pierwszym w 2013 r. posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność . Tematyka poruszana podczas posiedzenia: 1. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZRG.(14.12.2012 r.) 2.Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Omówiono kolejną edycję konkursu. Wśród tegorocznyc...

  W Poznaniu przedstawiciele pracodawcy w Operatorze spotkali się ze stroną związkową. Tematyka spotkania: 1. Fundusz motywacyjny do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu przysłała do stron dialogu społecznego w Operatorze powiadomienie z którego wynika ,że postanowienia protokołu dodatkowego nr 7 do Z...

Strona 11 z 12
« poprzednia     6    7    8    9    10    11    12    następna »